Nabór kandydatów – oferty pracy

Ogłoszenie o naborze nr 9/2023

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Świadczeń Mieszkaniowych, w wymiarze pełnego etatu, w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 8/2023

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na 2 wolne stanowiska urzędnicze podinspektora w Dziale Świadczeń Mieszkaniowych, w wymiarze pełnego etatu, w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze nr 7/2023

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Toruńskich Programów Wsparcia, w wymiarze pełnego etatu, w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Informacja o wyniku naboru

 

Ogłoszenie o naborze nr 6/2023

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych, w wymiarze pełnego etatu, w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Informacja o wyniku naboru

Ogłoszenie o naborze nr 5/2023

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko urzędnicze podinspektora na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w Dziale Świadczeń Rodzinnych, w wymiarze pełnego etatu, w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach

 

Ogłoszenie o naborze nr 4/2023

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko urzędnicze podinspektora na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w Dziale Świadczeń Rodzinnych, w wymiarze pełnego etatu, w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach


Ogłoszenie o naborze nr 3/2023

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze, w wymiarze pełnego etatu w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach


Ogłoszenie o naborze nr 2/2023

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze, w wymiarze pełnego etatu w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach


Ogłoszenie o naborze nr 1/2023

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze, w wymiarze pełnego etatu w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze nr 1/2022

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze, w wymiarze pełnego etatu w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze nr 1/2020

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko urzędnicze Podinspektora na zastępstwo w Dziale Finansowo – Księgowym, w wymiarze pełnego etatu w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Informacja do ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 8/2019

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu ogłasza publiczny nabór ofert na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie, ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Informacja do ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze nr 7/2019

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego, w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze nr 6/2019

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora, w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Umowy zlecenie – Zapytanie ofertowe nr 20/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do składania oferty na świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, w zakresie  przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 lipca 2019 r. w ramach 16 umów zleceń na następujących warunkach.

Szczegółowe informacje na temat oferty znajdą Państwo we wskazanym linku: https://tcsr.torun.pl/zapytanie-ofertowe-nr-19-2019/


Umowy zlecenie – Zapytanie ofertowe nr 19/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do składania oferty na świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, w ramach akcji przyjmowania wniosków na świadczenia z Programów „Rodzina+” i „Dobry Start” w ramach 21 umów zleceń.

Szczegółowe informacje na temat oferty znajdą Państwo we wskazanym linku: https://tcsr.torun.pl/zapytanie-ofertowe-nr-19-2019/


Ogłoszenie o naborze nr 5/2019

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora, w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze nr 4/2019

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora, w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze nr 3/2019

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert na 2 stanowiska urzędnicze Podinspektora ds. prowadzenia postępowań administracyjnych w ramach realizacji rządowego programu „Dobry start” i „POMAGAMY” – Toruńskiego programu wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń na lata 2019 – 2023, w wymiarze 1 etatu każde, w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie. Wolne stanowisko powstanie z dniem 1 maja 2019 r.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze nr 2/2019

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko urzędnicze Podinspektora na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w Dziale Finansowo – Windykacyjnym, w wymiarze pełnego etatu w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40  87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze nr 1/2019

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora, w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze nr 17/2018

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora, w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze nr 16/2018

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora, w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze nr 15/2018

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora, w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze nr 14/2018

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora, w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze nr 13/2018

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora, w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze nr 12/2018

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora, w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Umowy zlecenie – Zapytanie ofertowe nr 13/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, na podstawie umowy zlecenie dla 8 osób w ramach akcji przyjmowania i rozpatrywania wniosków na świadczenia „Dobry start” na rok szkolny 2018/2019.

Szczegółowe informacje na temat oferty znajdą Państwo we wskazanym linku: https://tcsr.torun.pl/zapytanie-ofertowe-nr-13-2018/


Ogłoszenie o naborze nr 11/2018

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń na 2 wolne stanowiska urzędnicze podinspektora w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze nr 10/2018

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń na 2 wolne stanowiska urzędnicze podinspektora w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Umowy zlecenie – Zapytanie ofertowe nr 9/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, na podstawie umowy zlecenie dla 15 osób w ramach akcji przyjmowania i rozpatrywania wniosków na świadczenia „Dobry start” na rok szkolny 2018/2019.

Szczegółowe informacje na temat oferty znajdą Państwo we wskazanym linku: https://tcsr.torun.pl/zapytanie-ofertowe-nr-9-2018/


Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Umowy zlecenie – Zapytanie ofertowe nr 8/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, na podstawie umowy zlecenie dla 6 osób w ramach akcji przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, świadczenia wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2018/2019.

Szczegółowe informacje na temat oferty znajdą Państwo we wskazanym linku: https://tcsr.torun.pl/zapytanie-ofertowe-nr-8-2018/


Ogłoszenie o naborze nr 8/2018

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń na dwa wolne stanowiska urzędnicze podinspektora w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze nr 7/2018

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze nr 6/2018

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze nr 5/2018

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze nr 4/2018

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert na zastępstwo na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kancelaryjnych w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika, w wymiarze pełnego etatu w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40  87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o naborze nr 3/2018

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń na dwa wolne stanowiska urzędnicze podinspektora w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Wyniki naboru nr 3/2018


Ogłoszenie o naborze nr 2/2018

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40 87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. administracyjnych w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Wyniki naboru nr 2/2018


Ogłoszenie o naborze nr 1/2018

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40  87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Wyniki naboru nr 1/2018


Ogłoszenie o naborze nr 8/2017

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40  87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Wyniki naboru nr 8/2017


Ogłoszenie o naborze nr 7/2017

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert na zastępstwo na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kancelaryjnych w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika, w wymiarze pełnego etatu w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40  87-100 Toruń.

Treść ogłoszenia

Wyniki naboru nr 7/2017


Umowy zlecenie – Zapytanie ofertowe nr 15/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, na podstawie umowy zlecenia dla 7 osób w ramach akcji przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne i świadczenia wychowawcze 500 + na okres zasiłkowy 2017/2018.

Szczegółowe informacje na temat oferty znajdą Państwo we wskazanym linku: http://tcsr.torun.pl/zapytanie-ofertowe-nr-152017/


Ogłoszenie o naborze nr 6/2017

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40  87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Wyniki naboru nr 6/2017


Ogłoszenie o naborze nr 5/2017

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40  87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Wyniki naboru nr 5/2017


Ogłoszenie o naborze nr 4/2017

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40  87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wymiarze 1/2 etatu.

Treść ogłoszenia

Wyniki naboru nr 4/2017


Ogłoszenie o naborze nr 3/2017

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40  87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Wyniki naboru nr 3/2017


Ogłoszenie o naborze nr 2/2017

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40  87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wymiarze pełnego etatu.

Treść ogłoszenia

Wyniki naboru nr 2/2017


Ogłoszenie o naborze nr 1/2017

Dyrektor Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ogłasza publiczny nabór ofert w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 38/40  87-100 Toruń na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w wymiarze 1/2 etatu.

Treść ogłoszenia

Wyniki naboru nr 1/2017