Dodatki Mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe są formą pomocy skierowaną  do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, nie będących w stanie samodzielnie  uiszczać opłat mieszkaniowych. Skorzystanie z dodatku mieszkaniowego umożliwia tym osobom uzyskanie częściowej dopłaty do wydatków ponoszonych za zajmowany  lokal mieszkalny. Świadczenia te otrzymują rodziny i osoby  spełniające kryteria określone w obowiązujących przepisach.


Informacja prawna na temat możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

Informujemy, że w związku z treścią art. 15 zzzib  oraz 15 zzziba ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.) od dnia 05.01.2021r.[1] uległy zmianie warunkiCzytaj dalej

„TRZYNASTA EMERYTURA” A DODATEK MIESZKANIOWY

Informujemy, że jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r. tzw. „trzynasta emerytura” przyznawana na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. ( Dz.U. 2019, poz. 743) nie stanowi dochodu przy ubieganiu się o dodatekCzytaj dalej

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy

JAK UZYSKAĆ DODATEK MIESZKANIOWY?  NALEŻY SPEŁNIĆ JEDNOCZEŚNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI: posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu: umowę najmu lub umowę podnajmu lub umowę użyczenia lub akt własności lub spółdzielcze prawo do lokalu albo wyrok sądu uprawniający do lokalu socjalnego, spełniaćCzytaj dalej

Akty prawne dotyczące dodatku mieszkaniowego

Ustawa  z   dnia  21  czerwca  2001  roku  o  dodatkach  mieszkaniowych /Dz.U. 2021, poz. 2021/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156, poz.1817/ ze zmianą –Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 29 czerwca 2005r. /Dz.U.Czytaj dalej

Dokumenty do pobrania dotyczące dodatków mieszkaniowych

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego pdf docx – ważny od 01.07.2021 r. Załącznik 1 – zaświadczenie o dochodach pdf docx– ważny od 01.06.2023 r. Załącznik 2 – informacja do wniosku pdf doc – ważny od 01.07.2021 r. Załącznik 2a – katalog dochodów pdf docx –Czytaj dalej