Dodatki Mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe są formą pomocy skierowaną  do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, nie będących w stanie samodzielnie  uiszczać opłat mieszkaniowych. Skorzystanie z dodatku mieszkaniowego umożliwia tym osobom uzyskanie częściowej dopłaty do wydatków ponoszonych za zajmowany  lokal mieszkalny. Świadczenia te otrzymują rodziny i osoby  spełniające kryteria określone w obowiązujących przepisach.


Informacja prawna na temat możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

Informujemy, że w związku z treścią art. 15 zzzib  oraz 15 zzziba ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.) od dnia 05.01.2021r.[1] uległy zmianie warunkiCzytaj dalej

Dodatek mieszkaniowy dla najemców i podnajemców powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Szanowni Państwo, Od 05 stycznia 2021 najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Ten rodzaj świadczenia jest skierowany wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu i podnajmu, których gospodarstwo domoweCzytaj dalej

„TRZYNASTA EMERYTURA” A DODATEK MIESZKANIOWY

Informujemy, że jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r. tzw. „trzynasta emerytura” przyznawana na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. ( Dz.U. 2019, poz. 743) nie stanowi dochodu przy ubieganiu się o dodatekCzytaj dalej

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy

    Jeżeli spełnione są powyższe warunki należy: Udać się z „wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego” do zarządcy (administratora) domu w celu potwierdzenia danych na wniosku oraz otrzymania wydruku opłat czynszowych za miesiąc, w którym składa się wniosek. Poza wnioskiem zarządca domu wypełnia takżeCzytaj dalej

Akty prawne dotyczące dodatku mieszkaniowego

Ustawa  z   dnia  21  czerwca  2001  roku  o  dodatkach  mieszkaniowych /Dz.U. 2019, poz. 2133./ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156, poz.1817/ ze zmianą –Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 29 czerwca 2005r. /Dz.U.Czytaj dalej

Dokumenty do pobrania dotyczące dodatków mieszkaniowych

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego pdf doc Załącznik 1 – zaświadczenie o dochodach pdf doc Załącznik 2 – informacje o lokalu pdf doc Załącznik 3 – informacja zarządcy domu pdf doc Załącznik 4 – karta opłata za wodę pdf docCzytaj dalej