Toruńska Karta Dużej Rodziny

Toruńska Karta Dużej Rodziny ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz poprawę warunków życia i wzmocnienie psychofizycznej kondycji rodzin wielodzietnych. Posiadacze Karty mogą skorzystać z katalogu zniżek, a także wziąć udział w konkursach, festynach, piknikach rodzinnych, warsztatach wakacyjnych, kursach języków obcych.


Wykaz zniżek oferowanych przez Toruńską Kartę Dużej Rodziny

Zgodnie z informacją z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UMT – aktualny wykaz zniżek dla „Programu Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń” pdf

Jak uzyskać Toruńską Kartę Dużej Rodziny

Dla kogo ten projekt:   Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin  zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na swoim utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku doCzytaj dalej

Dokumenty do pobrania dotyczące Toruńskiej Karty Dużej Rodziny

Wniosek o przyznanie lub wydanie duplikatu Toruńskiej Karty Dużej Rodziny. pdf

Akty prawne dotyczące Toruńskiej Karty Dużej Rodziny

Uchwała Nr 360/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Toruń programu pn. „Program Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń” pdf Zarządzenie Nr 326 Prezydenta MiastaCzytaj dalej