Świadczenia Alimentacyjne

Realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego zajmuje się Dział Świadczeń Alimentacyjnych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.


Jak uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

 

Rezerwacja terminu wizyty w sierpniu

Szanowni Państwo, Mając na uwadze, że w sierpniu rozpocznie się przyjmowanie papierowych wniosków o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2021/2022, informujemy, że rezerwacja wizyt online zostanie uruchomiona w sobotę 31Czytaj dalej

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie przypomina, że od dnia 01.07.2021r. można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022. Wnioski można składać za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia: empatia.mpips.gov.pl Równocześnie przypominamy, że wnioski tradycyjneCzytaj dalej

Wyższe kryterium dochodowe i zasada złotówka za złotówkę w funduszu alimentacyjnym

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadza zmiany do ustawy z dniaCzytaj dalej

Wzrośnie kryterium dochodowe do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, przedłożony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zakłada podniesienie, od 1 października 2019 r., kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń zCzytaj dalej

Jak uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie 2023/2024 z wyższym kryterium dochodowym Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2023 r. kwota kryterium dochodowego wzrośnie iCzytaj dalej

Dokumenty do pobrania dotyczące świadczeń alimentacyjnych

Wzory druków na okres świadczeniowy 2019/2020  

Akty prawne dotyczące świadczeń alimentacyjnych

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 877, ze zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r. poz.Czytaj dalej