Dokumenty do pobrania – do każdego wniosku prosimy dołączyć informację dot. ochrony i przetwarzania danych osobowych (druk na dole)

DRUK WNIOSKU O ŚWIADCZENIE DLA PEŁNOLETNICH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STOPNIU ZNACZNYM

Wnioski o refundację podatku VAT:

Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r.
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2024-r/

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023 r. oraz za 2024 r.


Świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – druki na nowy okres zasiłkowy – wnioski papierowe od 1 sierpnia

 


Dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz dopłaty czynszowe i karty dużej rodziny:

Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne
Dopłaty Czynszowe
Karta Dużej Rodziny

Pomagamy i Pomagamy 2:

Dobry start


Poniżej publikujemy wzory oświadczeń składanych w sprawach świadczeń realizowanych przez tut. Centrum:

    • oświadczenie o formie płatności pdf
    • oświadczenie - wzór ogólny pdf
    • oświadczenie dot. koordynacji - sprawy zależne od dochodu (zasiłek rodzinny) pdf
    • oświadczenie dot. koordynacji - sprawy niezależne od dochodu (m.in. 500+) pdf

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - WAŻNA OD SIERPNIA 2022r.