Dodatki Energetyczne

Informujemy, że zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Zapraszamy do składania wniosków o dodatek osłonowy. Aby poznać szczegóły na temat nowego świadczenia kliknij TUTAJ.


Dodatki energetyczne są pomocą skierowaną do osób pobierających dodatki mieszkaniowe i służą częściowemu pokryciu kosztów zakupu energii elektrycznej. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


Jak otrzymać dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY – świadczenie dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy JAK UZYSKAĆ DODATEK ENERGETYCZY? NALEŻY SPEŁNIĆ JEDNOCZEŚNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI: posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej ,(umowa na tą samą osobę, która pobieraCzytaj dalej

Akty prawne dotyczące dodatku energetycznego

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw /t.j. Dz.U. 2018, poz.755/ Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. 2019 poz.2133/, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudniaCzytaj dalej