Jak otrzymać dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY – świadczenie dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy

JAK UZYSKAĆ DODATEK ENERGETYCZY?

NALEŻY SPEŁNIĆ JEDNOCZEŚNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

  1. posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej ,(umowa na tą samą osobę, która pobiera dodatek mieszk.)
  2. mieć przyznany dodatek mieszkaniowy ( ta sama osoba, która jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej)
  3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej

 

 

Jeżeli są spełnione powyższe warunki należy:

1.złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu ,

2.dostarczyć wraz z wnioskiem kserokopię umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej z dostawcą energii elektrycznej oraz kserokopię faktury za ostatni okres rozliczeniowy.

Wypełniony wniosek wraz z innymi dokumentami należy złożyć w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu przy ul. Batorego 38/40 w godzinach od 7:30-17:00. telefony: 56 611-79-71 611-79-73

Informujemy, że w trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku energetycznego mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą wymagały dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Wysokość dodatku energetycznego jest ogłoszona w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16.04.2021 r. (Monitor Polski 2021, poz. 393) i w okresie od 01.05.2021r. do 30.04.2022r. wynosi miesięcznie:

12,09 zł dla gospodarstwa domowego 1 – osobowego

16,79 zł dla gospodarstwa  domowego 2-4 osobowego

20,15 zł dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego

PODSTAWA PRAWNA:
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne /Dz.U. 2020, poz.833 ze zm./
  • Ustawa  z   dnia  21  czerwca  2001  r.  o  dodatkach  mieszkaniowych /Dz.U. 2019, poz.2133 ze zm./,