Program „Czyste Powietrze”

INFORMACJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW SKŁADANYCH DO 21.08.2023 r.

Informujemy, że postępowania w sprawach wystawienia zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze” na wnioski składane do 21.08.2023 r. ulegną przedłużeniu z uwagi na konieczność aktualizacji oprogramowania pozwalającego na pobieranie danych niezbędnych do wystawienia zaświadczeń. Zgodnie z informacją uzyskaną od dostawcy systemu informatycznego prace aktualizacyjne zostaną zakończone 21.08.2023 r.

 

Czyste powietrze – przy wystawianiu zaświadczeń na wnioski składane od 01.08.2023 r. uwzględniamy dochody za rok 2022!

Osoby, chcące skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze” 2.0, mogą składać do Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie wnioski o wydanie zaświadczenia o  wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób fizycznych.

Dokument ten jest niezbędny do złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia?

Wnioski można składać:

  • elektronicznie: za pośrednictwem platformy ePUAP (do pisma ogólnego należy załączyć wypisany druk zaświadczenia),
  • tradycyjnie (papierowo): za pośrednictwem poczty na adres:

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie, ul. Batorego 38/40, 87-100 Toruń

  • wrzucając wniosek do jednej z urn podawczych zlokalizowanych w siedzibach Centrum:

Batorego 38/40, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 -16:45

  • bezpośrednio w punkcie przyjmowania wniosków :

Batorego 38/40, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 -16:45.

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia oraz oświadczenie – formularz oświadczenia

Uwaga!!

Jeśli TY lub członek Twojego gospodarstwa domowego w roku 2022 otrzymywaliście jednorazowe świadczenie pieniężne z ZUS lub KRUS tzw. 13- tą i 14-tą emeryturę, do wniosku możesz dołączyć zaświadczenie organu emerytalno-rentowego o wysokości (netto) powyższych świadczeń lub złożyć stosowne oświadczenie. Jednorazowe świadczenie pieniężne nie wlicza się do dochodu gospodarstwa domowego!

Informacje te dołączone do wniosku przyspieszą wydanie przez tut. Centrum niezbędnego zaświadczenia!

O programie „Czyste powietrze”

Czyste Powietrze to rządowy program priorytetowy, którego celem jest ograniczenie emisji  szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych kotłach.

Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy tj.:

  • węzeł cieplny,
  • pompa ciepła,
  • kocioł gazowy kondensacyjny,
  • kocioł olejowy,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.

Szczegółowe informacje o Programie Czyste Powietrze.