Dopłaty Czynszowe

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH DOPŁATĘ DO CZYNSZU MIESZKAJĄCYCH PRZY ULICY OKÓLNEJ  2,4,6,8,10,12,14,16 W TORUNIU

Waloryzacja dopłat do czynszu – należy złożyć wniosek!

Informacja dla najemców lokali mieszkalnych przy ul. Okólnej 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 oraz ul. Hubego 2 – 2B , 4-4d,17, 17a, 19, 19a ul. Poznańskiej 294i w Toruniu w sprawie składania wniosków o dopłaty do czynszu.

 

Jak poprawnie wpisać dochody?

 

Podstawa prawna Dopłaty Czynszowe

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania ( Dz.U. 2023, poz. 1351), Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.Czytaj dalej

Dokumenty do pobrania – dopłaty czynszowe

Wniosek o dopłatę czynszową pdf Oświadczenie o liczbie osób w rodzinie pdf Oświadczenie o dochodach pdf Oświadczenie o spełnianiu warunku z art. 4 ust. 1 pkt 3 pdf Zobowiązanie wynikające z art. 4 ust. 3Czytaj dalej

Informacja dla najemców lokali mieszkalnych przy ul. Okólnej 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 oraz ul. Hubego 2 – 2B , 4-4d,17, 17a, 19, 19a i ul. Poznańska 294i w Toruniu w sprawie składania wniosków o dopłaty do czynszu

Obecnie o dopłatę czynszową mogą ubiegać się mieszkańcy inwestycji budynku mieszkalnego przy ul. Okólnej 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ul. Hubego 2-2B, ul. Hubego 4 – 4D, ul. Hubego 17a i 17Czytaj dalej