Dopłaty Czynszowe

Podstawa prawna Dopłaty Czynszowe

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania ( Dz.U. . 2020, poz. 551), Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 2521)

Dokumenty Dopłaty Czynszowe

Wniosek o dopłatę czynszową pdf Oświadczenie o liczbie osób w rodzinie pdf Oświadczenie o dochodach pdf Oświadczenie o spełnianiu warunku z art. 4 ust. 1 pkt 3 pdf Zobowiązanie wynikające z art. 4 ust. 3 pdfPoniżej udostępniamy Państwu wzory pism składanych do ZUS i US: 1. PismoCzytaj dalej

Informacja dla najemców lokali mieszkalnych przy ul. Hubego 2 – 2B, ul. Hubego 4-4D oraz Hubego 17-17A w Toruniu w sprawie składania wniosków o dopłaty do czynszu.

Obecnie o dopłatę czynszową mogą ubiegać się mieszkańcy inwestycji budynku mieszkalnego przy ul. Hubego 2-2B oraz ul. Hubego 4-4D oraz Hubego 17-17Aw Toruniu. Miejsce pobierania i składania wniosków Wnioski o przyznanie dopłaty czynszowej można pobrać w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie lub ze stronyCzytaj dalej