Waloryzacja dopłat do czynszu – należy złożyć wniosek!

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O PODWYŻSZENIE DOPŁATY DO CZYNSZU DLA NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH W TORUNIU PRZY:

  • OKÓLNEJ NR: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
  • HUBEGO NR: 2 – 2B , 4-4D, 17, 17A, 19, 19A.

W związku z wejściem w życie z dniem 16 lipca 2023 r. art. 27 oraz art. 33 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz.U. z 2023r. poz. 1114) najemcy pobierający dopłatę do czynszu, mogą wystąpić z wnioskiem o podwyższenie wysokości dopłaty (ustawa do pobrania TUTAJ).

Wniosek mogą składać najemcy, u których stawka czynszu za 1 m² wzrosła po dniu wydania decyzji przyznającej prawo do dopłaty a przed dniem 16 lipca 2023 r.

Kwota dopłaty zostanie podwyższona o kwotę odpowiadającą różnicy między wysokością czynszu ustaloną zgodnie ze stawką tego czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej obowiązującą w dniu zawierania umowy najmu tego lokalu a wysokością czynszu ustaloną zgodnie ze stawką tego czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej obowiązującą w dniu 16 lipca 2023r.

Wymagane dokumenty:

  1. kopia umowy najmu lokalu objętego umową w sprawie stosowania dopłat,
  2. kopia dokumentu potwierdzającego wysokość stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej, obowiązującej dla tego lokalu w dniu 16.07.2023 r.

Podstawa prawna: art. 33 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz.U. z 2023r. poz. 1114).

Za wydanie decyzji zmieniającej wysokość dopłaty do czynszu jest wymagane wniesienie opłaty skarbowej w kwocie 10 zł zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.- o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.) oraz załącznikiem do ustawy tabela cz. I poz. 53.

Opłatę wnosi się na konto Urzędu Miasta Torunia numer: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 tytułem: opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie dopłaty do czynszu lub można dokonać w kasie UMT ul. Grudziądzka 126 .

Potwierdzenie zapłaty należy dołączyć do wniosku o waloryzację dopłaty do czynszu.

Druk wniosku o podwyższenie dopłaty do czynszu do pobrania tutaj: plik pdf