Od 01.08.2023 r. zmiany przy ustalaniu dochodu uprawniającego do zwrotu podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

Zwrot podatku VAT za gaz – rozpatrując wnioski składane od 01.08.2023 r. uwzględniamy dochody za rok 2022!

Informujemy, że dla wniosków o refundację podatku VAT za paliwa gazowe składanych od 01.08.2023 r. dochód uprawniający do uzyskania świadczenia ustalany będzie na podstawie dochodów osiągniętych w roku 2022.

Podstawa prawna: art. 411 ust. 10 k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2022.2556 z dnia 09.12.2022 r.) w zw. z art. 20 ust 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2022.2687 z dnia 20.12.2022 r.).