Karta Dużej Rodziny

Karty dużej rodziny to kompleksowe rozwiązanie prawne dotyczące uprawnień przyznawanych rodzinom wielodzietnym.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest bez względu na sytuację dochodową rodziny.

Więcej tutaj


Toruńska Karta Dużej Rodziny ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz poprawę warunków życia i wzmocnienie psychofizycznej kondycji rodzin wielodzietnych. Posiadacze Karty mogą skorzystać z katalogu zniżek, a także wziąć udział w konkursach, festynach, piknikach rodzinnych, warsztatach wakacyjnych, kursach języków obcych.

Więcej tutaj