Świadczenia związane z niepełnosprawnościąRezerwacja terminu wizyty w sierpniu

Szanowni Państwo, Mając na uwadze, że w sierpniu rozpocznie się przyjmowanie papierowych wniosków o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2021/2022, informujemy, że rezerwacja wizyt online zostanie uruchomiona w sobotę 31Czytaj dalej

Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego od stycznia 2021 r.

Świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji. Jest ona przeprowadzana od 1 stycznia. Obwieszczenie w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 zostało wydane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 4 listopada 2020 r. (Mon. Pol. poz. 1031). Wynika z niego, że wysokośćCzytaj dalej

Dokumenty do pobrania dotyczące zasiłku dla opiekuna

druk wniosku o zasiłek dla opiekuna – pdf doc; w razie konieczności pobrać odpowiedni wzór oświadczenia: oświadczenie o formie płatności – pdf doc; oświadczenie potrzebne do ustalenia obowiązku ubezpieczenia emerytalno – rentowego i zdrowotnego – pdf doc; oświadczenie o niekorzystaniu przezCzytaj dalej

Dokumenty do pobrania dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wzory druków, które wypełniamy od 1.08.2017 2. oświadczenie potrzebne do ustalenia obowiązku ubezpieczenia emerytalno – rentowego i zdrowotnego – pdf doc;

Dokumenty do pobrania dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego

Wzory druków, które wypełniamy od 1.08.2017 2. oświadczenie potrzebne do ustalenia obowiązku ubezpieczenia emerytalno – rentowego i zdrowotnego – pdf doc;

Dokumenty do pobrania dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego

Wzory druków, które wypełniamy od 1.08.2017

Akty prawne dotyczące zasiłku dla opiekuna

ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162); ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.); ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowaniaCzytaj dalej