Dokumenty do pobrania dotyczące zasiłku dla opiekuna

  1. druk wniosku o zasiłek dla opiekuna – pdf doc;
  2. w razie konieczności pobrać odpowiedni wzór oświadczenia:
    1. oświadczenie o formie płatności pdf doc;
    2. oświadczenie potrzebne do ustalenia obowiązku ubezpieczenia emerytalno – rentowego i zdrowotnego pdf doc;
    3. oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym – pdf doc.