Świadczenia Wychowawcze

Przypominamy, że z dniem 31.05.2022 r. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie zakończyło realizację wypłat z programu „Rodzina 500+”.

Świadczenia wychowawcze w nowym okresie zasiłkowym (rozpoczynającym się z dniem 01.06.2022 r.) będą wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warunkiem koniecznym do dalszego pobierania świadczeń jest złożenie do ZUS-u wniosku o ich wypłatę.

Od 01.06.2022 r. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie będzie prowadziło postępowania tylko w sprawach dotyczących świadczeń przysługujących za okres od 01.04.2016 r. do 31.05.2022 r., przyznawanych na wnioski złożone do 31.12.2021 r. (np. postępowania w sprawach niezakończonych, weryfikacyjne, dotyczące ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń).

Wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych (500+) od 01.06.2022 r. należy zgłaszać do ZUS.

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej ZUS:
https://www.zus.pl/-/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku

Komunikat w sprawie 500 plus – Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie (torun.pl)

Komunikat:

Od 2022 roku obsługę programu „Rodzina 500 plus” zacznie przejmować ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze należy złożyć do ZUS-u.

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie będzie prowadziło postępowanie wszczęte na wnioski złożone do 31 grudnia 2021 r. oraz  będzie prowadziło sprawy dotyczące świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 r.  Do 31 maja 2022 r. w Centrum będzie również realizowana wypłata świadczeń przyznanych na wnioski złożone przez 1 stycznia 2022r.


 


Przedłuż świadczenie 500+ na kolejny rok

31 maja 2021r. kończy się aktualnie trwający okres świadczeniowy 2019/2021, na który przyznawane jest świadczenie wychowawcze. Ważne: od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego. Pamiętaj: złóż wniosek od 1 lutegoCzytaj dalej

Koordynacja Świadczeń

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych/ wychowawczych lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie przekazuje wniosek wraz z dokumentami do Wydziału Koordynacji ŚwiadczeńCzytaj dalej

Wypłata świadczeń 500+ w październiku

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zgłoszeniami, że w dniu 25 października 2019 r. otrzymali Państwo świadczenia nie na wszystkie swoje dzieci (do 18 roku życia) wyjaśniamy, że świadczenia wychowawcze przyznawane są na wniosek, na okres ustalony przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Okres świadczeniowy 2018/2019 rozpoczął się 1 październikaCzytaj dalej

Akty prawne dotyczące świadczeń wychowawczych

ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.); ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.Czytaj dalej

Jak uzyskać świadczenie wychowawcze?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze, w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.  

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line?

Wniosek o świadczenie wychowawcze rozpatrywany jest od miesiąca złożenia wniosku. Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy lub przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. Szczegóły na stronie Ministerstwa Rodziny, PracyCzytaj dalej