Świadczenia Wychowawcze

Przypominamy, że z dniem 31.05.2022 r. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie zakończyło realizację wypłat z programu „Rodzina 500+”.

Świadczenia wychowawcze w nowym okresie zasiłkowym (rozpoczynającym się z dniem 01.06.2022 r.) będą wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warunkiem koniecznym do dalszego pobierania świadczeń jest złożenie do ZUS-u wniosku o ich wypłatę.

Od 01.06.2022 r. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie będzie prowadziło postępowania tylko w sprawach dotyczących świadczeń przysługujących za okres od 01.04.2016 r. do 31.05.2022 r., przyznawanych na wnioski złożone do 31.12.2021 r. (np. postępowania w sprawach niezakończonych, weryfikacyjne, dotyczące ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń).

Wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych (500+) od 01.06.2022 r. należy zgłaszać do ZUS.

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej ZUS:
https://www.zus.pl/-/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku

Komunikat w sprawie 500 plus – Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie (torun.pl)

Komunikat:

Od 2022 roku obsługę programu „Rodzina 500 plus” zacznie przejmować ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze należy złożyć do ZUS-u.

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie będzie prowadziło postępowanie wszczęte na wnioski złożone do 31 grudnia 2021 r. oraz  będzie prowadziło sprawy dotyczące świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 r.  Do 31 maja 2022 r. w Centrum będzie również realizowana wypłata świadczeń przyznanych na wnioski złożone przez 1 stycznia 2022r.


 


Przedłuż świadczenie 500+ na kolejny rok

31 maja 2021r. kończy się aktualnie trwający okres świadczeniowy 2019/2021, na który przyznawane jest świadczenie wychowawcze. Ważne: od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwcaCzytaj dalej

Koordynacja Świadczeń

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych/ wychowawczych lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Toruńskie Centrum Świadczeń RodzinieCzytaj dalej

Wypłata świadczeń 500+ w październiku

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zgłoszeniami, że w dniu 25 października 2019 r. otrzymali Państwo świadczenia nie na wszystkie swoje dzieci (do 18 roku życia) wyjaśniamy, że świadczenia wychowawcze przyznawane są na wniosek, naCzytaj dalej

Akty prawne dotyczące świadczeń wychowawczych

ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.); ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy oCzytaj dalej

Jak uzyskać świadczenie wychowawcze?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze, w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje naCzytaj dalej

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line?

Wniosek o świadczenie wychowawcze rozpatrywany jest od miesiąca złożenia wniosku. Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy lub przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUECzytaj dalej