Koordynacja Świadczeń

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych/ wychowawczych lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie przekazuje wniosek wraz z dokumentami do Wydziału Koordynacji Świadczeń Delegatury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu.

W celu usprawnienia procedury przekazywania wniosków niezbędne jest jego prawidłowe wypełnienie oraz załączenie dodatkowych dokumentów potwierdzających sytuację zawodową zarówno osoby przebywającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i osoby przebywającej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku należy dołączyć jeden z poniższych dokumentów:

Oświadczenie dotyczące świadczeń uzależnionych od dochodu (zasiłek rodzinny)

lub

Oświadczenie dotyczące świadczeń niezależny od dochodu (świadczenie wychowawcze, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny osób z niepełnosprawnością do 18 roku życia, świadczenie rodzicielskie)

oraz w przypadku osób niezatrudnionych u zagranicznych pracodawców zaświadczenie A1 z ZUS-u.

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia A1 może wystąpić:

– pracodawca,

– osoba wykonująca pracę na własny rachunek,

– pracownik.

Zaświadczenie potwierdza, że w okresie pracy za granicą właściwe jest ustawodawstwo polskie, a więc składki powinny być opłacane w Polsce.