Komunikat – załatwianie spraw urzędowych

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę środki ostrożności mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się chorób zalecamy, by nasi klienci skorzystali z innych, niż bezpośrednich sposobów, załatwiania spraw w tut. Centrum, tj. za pośrednictwem:

W szczególności z wizyty w naszych siedzibach powinny zrezygnować osoby które zaobserwowały u siebie lub w swoim otoczeniu takie objawy infekcji jak: gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu.

Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego z naszymi pracownikami.
Lista numerów telefonów kontaktowych pod linkiem.

Skorzystanie z platformy ePUAP oraz portalu Emp@tia możliwe jest dla posiadaczy profilu zaufanego. Wiele banków oferuje możliwość założenia profilu zaufanego w ramach bankowości elektronicznej, co można wykonać bez wychodzenia z domu. 

Przypominamy, że strona może działać także poprzez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba dorosła, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Wzór pełnomocnictwa, którym należy się legitymować, załatwiając sprawę w imieniu innej osoby można pobrać pod linkiem.