Wydawanie zaświadczeń

Szanowni Państwo,

Prosimy o składanie wniosków o wydanie zaświadczeń dot. świadczeń realizowanych przez tut. Centrum telefonicznie.
Potrzebę wydania zaświadczenia należy zgłosić pod nr: 56 611 7950
Zaświadczenie, wydane na wniosek telefoniczny będzie do odbioru w miejscu i terminie uzgodnionym podczas składania wniosku.