Wzrośnie kryterium dochodowe do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, przedłożony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zakłada podniesienie, od 1 października 2019 r., kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 725 zł do 800 zł (7 listopada projekt zostałCzytaj dalej

Informacja dot. rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres świadczeniowy 2018/2019

Szanowni Państwo, w lipcu oraz sierpniu 2018 r. do tut. Centrum wpłynęły 9663 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych. Termin rozpatrzenia kompletnych wniosków na nowy okres świadczeniowy, złożonych w w tym okresie upłynie 31 października 2018 r. Informujemy, że do dzisiaj zakończono rozpatrywanie 8242 wniosków. W pozostałych sprawach trwają czynnościCzytaj dalej

Informacja dot. realizacji rządowego programu „Dobry start”

Szanowni Państwo, Informujemy, że wszystkie kompletne wnioski o świadczenie „Dobry start”, złożone od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r., do których rozpatrzenia właściwe jest Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie zostały rozpatrzone i zrealizowane w ustawowym terminie. Łącznie w od 1 lipca do 31 sierpnia wpłynęło blisko 13,7 tys. wniosków, z czego aż 70%Czytaj dalej

Komunikat w sprawie punktów dodatkowych

Szanowni Państwo, w związku z malejącą liczbą klientów, zgłaszających się do utworzonych przez nas dodatkowych punktów obsługi, mieszczących się: – przy ul. Klonowica 19 (budynek MOPR), – przy ul. Wyszyńskiego 6 (SM „Na Skarpie”), informujemy, iż punkty te będą w okresie od 17 wrześniaCzytaj dalej

Dobry start

Szanowni Państwo, informujemy, że od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. do Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie wpłynęło 13,5 tys wniosków o świadczenie Dobry Start (300+), z czego niemal 9 tys. wniosków złożono elektronicznie. Do 10 września 2018 r. rozpatrzono 9900 wniosków, co stanowi 76% złożonych wniosków. Kompletne wnioski sąCzytaj dalej

Terminy rozpatrywania wniosków

Szanowni Państwo, przypominamy, że odpowiednie ustawy, regulujące przyznawanie i wypłaty poszczególnych świadczeń, określają terminy rozpatrzenia wniosków i wypłat świadczeń. Warunkiem rozpatrzenia i wypłaty świadczenia w ustawowo regulowanym terminie jest złożenie kompletnego wniosku w terminie wskazanym w ustawie. Lp. Rodzaj świadczenia Termin złożeniaCzytaj dalej

Komunikat w sprawie punktów dodatkowych

Szanowni Państwo, w związku z malejącą liczbą klientów, zgłaszających się do utworzonych przez nas dodatkowych punktów obsługi, mieszczących się: – przy ul. Klonowica 19 (budynek MOPR), – przy ul. Wyszyńskiego 6 (SM „Na Skarpie”), informujemy, iż punkty te będą w okresie od 11 wrześniaCzytaj dalej

Prosty i wygodny e-wniosek

W tym roku po raz pierwszy w lipcu wnioski o świadczenia dla rodzin na nowy okres świadczeniowy można było składać jedynie przez internet. Od sierpnia wnioski można składać także papierowo w urzędzie. Wnioski o wszystkie świadczenia dla rodzin można złożyć przez portal empatia.mrpips.gov.pl. JakieCzytaj dalej

Druki na nowy okres świadczeniowy 2018/2019

Szanowni Państwo, Formularze na świadczenia dobry start, świadczenia wychowawcze, zasiłek rodzinny oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego są już dostępne w siedzibach Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych oraz Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta. Przypominamy, że składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy rozpoczęło się 1 lipca.Czytaj dalej

Wnioski online od 1 lipca

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2018 r. będzie można składać wyłącznie elektronicznie wnioski o: • Świadczenie wychowawcze (500+), • Świadczenie ,,Dobry Start’’ – wyprawka szkolna w wysokości 300 zł,Czytaj dalej

Wnioski o „Dobry start” już od lipca.

 „Dobry Start” to świadczenie w wysokości 300 zł wypłacane raz w roku uczniom, bez względu na dochód w rodzinie. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada. Kto może otrzymać wsparcie? Świadczenie Dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. rokuCzytaj dalej

PGNiG partnerem Karty Dużej Rodziny

Nawet 3 tys. zł – na takie dofinansowanie zakupu kotła gazowego mogą liczyć rodziny wielodzietne w ramach programu Karta Dużej Rodziny. A wszystko dzięki podpisaniu umowy ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, która została partnerem KDR. Oferowane przez PGNiG dopłaty do wymiany dotychczasowychCzytaj dalej

Projekt zmiany kryterium dochodowego w funduszu alimentacyjnym, skuteczniejsza egzekucja alimentów.

Podniesienie kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych, większa odpowiedzialność pracodawców zatrudniających dłużników – to niektóre elementy z projektu zmian w ramach pakietu alimentacyjnego. Zmiana progu dochodowego. Wynoszący 725 zł miesięcznie na osobę w rodzinie próg dochodowy,Czytaj dalej

„Dobry start” -300 zł dla ucznia

30 maja 2018 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”. Rozporządzenie określające szczegółowe warunki realizacji programu zostało ogłoszone 1 czerwca 2018 r. „Dobry start” zakłada wypłatę jeden raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko, do ukończeniaCzytaj dalej

Karta Dużej Rodziny jeszcze bardziej atrakcyjna

Do dotychczasowego grona partnerów dołączają Grupa PZU, bank Pekao S.A. i PLL LOT, a Grupa LOTOS S.A. rozszerza swoją ofertę dla dużych rodzin. Do programu Karty Dużej Rodziny może dołączyć każda firma i instytucja niezależnie od wielkości, sektora czy zasięgu działania. WśródCzytaj dalej