WAŻNE

OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE/SPECJALNY ZASIŁEK  OPIEKUŃCZY/ZASIŁEK DLA OPIEKUNA NA PODSTAWIE „STARYCH ZASAD”    

(na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31.12.2023r.)

    Świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy bądź zasiłek dla opiekuna nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki ma przyznane prawo do świadczenia wspierającego – art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r., poz. 1429 z późn. zm.).

      Już na etapie składania wniosku o świadczenie wspierające należy poinformować o tym fakcie tut. Centrum, gdyż wypłata świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna podlega wstrzymaniu do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez ZUS.

 

DODATEK OSŁONOWY – 2024 ROK

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2024r. minął termin składania wniosków o dodatek osłonowy.

Zapraszamy do składania wniosków o świadczenia z toruńskich programów wsparcia, tj. :

  • świadczenia dla dzieci z niepełnosprawnością z programu “POMAGAMY”,

  • świadczenia dla dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym,

  • TORUŃSKI BON ŻŁOBKOWY.

Nadal wspieramy osoby z niepełnosprawnościami! – informacje na temat programów wsparcia na lata 2024-2028

BON ŻŁOBKOWY 2024

TORUŃSKIE PROGRAMY WSPARCIA 2024 rok– WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

UWAGA!

Od 01.01.2024 r. zmiany w świadczeniach opiekuńczych.

Informacja prawna na temat zmian w przepisach dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE – 2024 ROK – zasady składania wniosków

GAZ – nowe świadczenie dot. pokrycia kosztów ogrzewania gospodarstw domowych – refundacja podatku VAT – wszystkie informacje w 1 miejscu

Świadczenia dla obywateli Ukrainy – wszystkie informacje w 1 miejscu ( Льготы для громадян України – вся інформація в єдиному місці)

Ogólne zasady składania wniosków w TCŚR

 

 


INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH DOPŁATĘ DO CZYNSZU MIESZKAJĄCYCH PRZY ULICY OKÓLNEJ  2,4,6,8,10,12,14,16 W TORUNIU

Przypominamy, iż aby wydłużyć okres pobierania aktualnej dopłaty do czynszu należy niezwłocznie po podpisaniu aneksu do umowy najmu, jednak nie później niż przed upływem terminu, na jaki została wydana decyzja przyznająca dopłatę do czynszu, udaćCzytaj dalej

Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Szanowni Państwo, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2024r.  od dnia 1 marca 2024r. wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 15 zł. Opłatę należy uiścićCzytaj dalej

Wnioski o świadczenia dla dzieci z programu POMAGAMY – NALEŻY ZŁOŻYĆ NOWY WNIOSEK

Szanowni Państwo, zachęcamy do składania wniosków o wypłatę świadczenia dla dzieci z niepełnosprawnością. Przypominamy, że należy złożyć NOWY WNIOSEK. Świadczenia wypłacamy od miesiąca złożenia wniosku – żeby móc ubiegać się o świadczenie za styczeń 2024Czytaj dalej

Zapraszamy do składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego!

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 18 stycznia 2024 r. opublikowano druk wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy? Wnioski można składać w terminie od stycznia 2024 r. do 30 kwietniaCzytaj dalej

Toruńskie Programy Wsparcia – 2024 rok

Szanowni Państwo, informujemy, że od 1 stycznia 2024 roku kontynuujemy wypłatę wszystkich 3 toruńskich programów wsparcia. Od stycznia 2024 roku należy złożyć nowy wniosek! Szczegółowe informacje na temat świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami znajdują sięCzytaj dalej

Dodatek osłonowy – 2024 rok

Szanowni Państwo, informujemy, że od stycznia 2024 r. będzie można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego – czekamy na publikację druku wniosku. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące cenyCzytaj dalej

UWAGA: DRUKI O DODATEK OSŁONOWY WYPŁACANY W 2024R.

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie informuje, że czekamy na zatwierdzenie wzoru formularza wniosku o  wypłatę dodatku osłonowego w roku 2024. 

UWAGA: 29 grudnia Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie będzie czynne do godziny 15:30

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 29 grudnia 2023 r. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie  będzie czynne do godziny 15:30.

Nadal wspieramy osoby z niepełnosprawnościami!

Szanowni Państwo, zachęcamy do składania wniosków o wypłatę świadczenia dla dzieci z niepełnosprawnością. Przypominamy, że należy złożyć NOWY WNIOSEK. Świadczenia wypłacamy od miesiąca złożenia wniosku – żeby móc ubiegać się o świadczenie za styczeń 2024 r. wniosek należy złożyćCzytaj dalej

NOWY OKRES ZASIŁKOWY (2023/2024)

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie uprzejmie informuje, że od dnia 01.08.2023r. można składać w formie tradycyjnej (papierowej) wnioski o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy (2023/2024). Wnioski możnaCzytaj dalej

Przypominamy, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie 2023/2024 z wyższym kryterium dochodowym.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2023 r. kwota kryterium dochodowego wzrośnie i wynosić będzie 1209 zł (dotychczas było to 900 zł). Podstawa prawna:Czytaj dalej

Od 01.08.2023 r. zmiany przy ustalaniu dochodu uprawniającego do zwrotu podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

Zwrot podatku VAT za gaz – rozpatrując wnioski składane od 01.08.2023 r. uwzględniamy dochody za rok 2022! Informujemy, że dla wniosków o refundację podatku VAT za paliwa gazowe składanych od 01.08.2023 r. dochód uprawniający doCzytaj dalej

Waloryzacja dopłat do czynszu – należy złożyć wniosek!

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O PODWYŻSZENIE DOPŁATY DO CZYNSZU DLA NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH W TORUNIU PRZY: OKÓLNEJ NR: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, HUBEGO NR: 2 – 2B , 4-4D, 17,Czytaj dalej

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie 2023/2024 z wyższym kryterium dochodowym

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2023 r. kwota kryterium dochodowego wzrośnie i wynosić będzie 1209 zł (dotychczas było to 900 zł). Podstawa prawna:Czytaj dalej

Nowy okres świadczeniowy – wnioski online od 1 lipca

Szanowni Państwo, w związku z nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń, uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2023r. można składać, wyłącznie elektronicznie, wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023.Czytaj dalej