TORUŃSKIE PROGRAMY WSPARCIA

– WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

 


Dodatek ELEKTRYCZNY – wszystkie informacje w 1 miejscu

GAZ – nowe świadczenie dot. pokrycia kosztów ogrzewania gospodarstw domowych – refundacja podatku VAT – wszystkie informacje w 1 miejscu

Świadczenia dla obywateli Ukrainy – wszystkie informacje w 1 miejscu ( Льготы для громадян України – вся інформація в єдиному місці)

Ogólne zasady składania wniosków w TCŚR


Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2023 r. od 1 marca 2023 r. wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 13 zł. Opłatę należy uiścić na wskazany niżej nr konta: Wydział Księgowości UMT nr konta 63 1160 2202 0000 0001 6368 9401 z dopiskiem: opłata za wydanieCzytaj dalej

Świętujemy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika!

550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika – wydarzenia Biografia Mikołaja Kopernika Ważne dokumenty związane z rocznicą    

Nowe świadczenie dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

Od 01.01.2023 r. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie przyjmuje wnioski na nowe świadczenie pieniężne dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń. Kto może się ubiegać o świadczenie? Zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Toruń pełnoletnie osoby niepełnosprawne legitymująceCzytaj dalej

GODZINY PRACY 23.12.2022 r.

Informujemy, że dnia 23.12.2022 r.  obsługa interesantów Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie będzie czynna do 15.30

DODATEK ELEKTRYCZNY – nowe świadczenie od 1 grudnia 2022 r.

Komu przysługuje dodatek elektryczny? Odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB (centralnej ewidencji emisyjności budynków) do dnia 11 sierpnia 2022r. albo po tym dniu- w przypadku głównych źródełCzytaj dalej

Zakup ciepła – rekompensata lub dodatek – informacja ze strony internetowej Urzędu Miasta

Zgodnie z ustawą z 15 września 2022 r. niektóre podmioty, jak żłobki, instytucje kultury, jednostki oświaty, będą mogły ubiegać się o zakupu ciepła systemowego za tzw. cenę średnią z rekompensatą lub o dodatki na ten cel. 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r.Czytaj dalej

Nowe świadczenie – dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła zasilanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kotłem gazowym zasilanym skroplonym gazem LPG albo kotłem olejowym

Zasady przyznawania dodatku dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) : Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje jeżeli głównym źródłem ciepłaCzytaj dalej

WYPŁATY DODATKÓW WĘGLOWYCH

Wpłynęły środki na wypłatę dodatków węglowych. Od 22 września rozpoczęliśmy wypłacanie świadczeń. Pierwsze wypłaty dotyczyły zamkniętych spraw na wnioski złożone od 17 sierpnia do 21 sierpnia. Łącznie wypłaciliśmy ponad 2,1 mln: 22 września – 1 473 000 zł dla 491 osób (z wniosków złożonych od 17.08 do 21.08), 23 września – 663 000 zł dla 221 osóbCzytaj dalej

Od 20 września 2022r. obowiązują zmiany w ustawie o dodatku węglowym

Zmiany w ustawie o dodatku węglowym wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) obowiązują od dnia 20.09.2022r. Nowelizacja wprowadziła następujące zmiany w zasadach rozpatrywania wniosków o dodatek węglowy:Czytaj dalej

Nowe świadczenie – dodatek węglowy

Szanowni Państwo, informujemy, że 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (DZ.U. 2022 poz. 1692) wprowadzająca nowe świadczenie DODATEK WĘGLOWY. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowegoCzytaj dalej

AWARIA TELEFONÓW

W dniach 11 – 12 sierpnia 2022 r., z uwagi na awarię sieci telefonicznej, kontakt z Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie jest utrudniony. Osoby chcące uzyskać informacje odnośnie obsługiwanych przez TCŚR świadczeń prosimy o kontakt mailowy na adres: sekretariat@tcsr.torun.pl Obecnie intensywnie pracujemy nad usunięciem awarii. Za utrudnieniaCzytaj dalej

Od 01.08.2022 r. zmiany przy ustalaniu dochodu w ramach programu „Czyste Powietrze”

Czyste powietrze – przy wystawianiu zaświadczeń na wnioski składane od 01.08.2022 r. uwzględniamy dochody za rok 2021! Informujemy, że przy wydawaniu zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób fizycznych na wnioski złożone od 01.08.2022r., wysokość przeciętnego miesięcznegoCzytaj dalej

Od 01.08.2022 r. zmiany przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego

Informujemy, że przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego na wnioski złożone od 01.08.2022 r. uwzględniamy dochody za 2021 r.! Na wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone od 01.08.2022r. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w roku 2021. Przypominamy, że wysokość dochodów gospodarstwa domowego przyCzytaj dalej

Co zrobić, żeby otrzymać zasiłek rodzinny na okres od 01.11.2022r.? ЩО ЗРОБИТИ, ЩОБ ОТРИМАТИ СІМЕЙНУ ДОПОМОГУ з 01.11.2022?

NOWE ŚWIADCZENIE: POMAGAMY 2 – tzw. toruński bon żłobkowy, wnioski można składać już od 1 sierpnia!

„POMAGAMY  2– Toruński program wsparcia finansowego dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń i wychowujących dzieci, które uczęszczają do niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych albo są pod opieką dziennego opiekuna” Kto może się ubiegać o świadczenie w ramach programu Faktycznie sprawujący opiekęCzytaj dalej