mKDR – szybki i prosty wniosek

Od 1 stycznia 2018 r. obok Karty Dużej Rodziny w tradycyjnej (plastikowej) formie członkowie rodzin wielodzietnych mogą otrzymywać karty w formie aplikacji na urządzenie mobilne (smartfon, tablet) Rodziny, które posiadają tradycyjną Kartę Dużej Rodziny mogą teraz złożyć prosto i szybko wniosek o aplikacjęCzytaj dalej

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2018 r. od  1 marca 2018 r. wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 9,40 zł. Dotychczas odpłatność za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosiła 9,21 zł. Przypominamy, że wnioski o przyznanie KartyCzytaj dalej

Terminy wypłat w 2018 r.

Szanowni Klienci, Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie realizuje wypłaty wg ustawowych terminów.

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018 r.

Dotychczas podstawą do korzystania przez rodziny wielodzietne z ulg i zniżek jest posiadanie plastikowej Karty Dużej Rodziny (KDR). Od 1 stycznia 2018 r. obok Karty w tradycyjnej formie członkowie rodzin wielodzietnych będą mogli otrzymywać karty w formie aplikacji na urządzenie mobilne (smartfon, tablet). Wydanie KartyCzytaj dalej

Informacja o wypłacie świadczeń w grudniu

Przypominamy, że – zgodnie z ustawowymi terminami rozpatrywania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 – ostatniego dnia grudnia upłynie termin realizacji wypłat naliczonych w efekcie rozpatrzenia kompletnych wniosków: – o świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – złożonych w okresie od 1 do 31 października;Czytaj dalej

Świadczenia rodzinne -terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie przypomina, że złożenie wniosku o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2017/2018 do końca listopada br. umożliwi kontynuację wypłat tych świadczeń przez kolejne 12 miesięcy. Poniższa grafika zestawia termin złożenia kompletnego wniosku z ustawowym terminem jego rozpatrzenia i realizacjąCzytaj dalej

KOMUNIKAT W SPRAWIE REALIZACJI WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (PRZYZNANYCH) NA WNIOSKI ZŁOŻONE W DNIACH 1-31 SIERPNIA 2017 R.

Informujemy, że kompletne, zawierające wszystkie niezbędne informacje, wnioski o świadczenia wychowawcze (500+), złożone w dniach 1 – 31 sierpnia 2017 r., zostały – zgodnie z terminem wskazanym w ustawie* – zrealizowane do końca października. Oznacza to, że tut. Centrum, w przypadku wydania na wniosek decyzji przyznającejCzytaj dalej

Przyjmujemy wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 o świadczenia wychowawcze (500+), rodzinne oraz alimentacyjne

Umożliwienie składania w jednym terminie wniosków o różne świadczenia zmobilizowało rodziny do załatwienia formalności już w pierwszym miesiącu przyjmowania podań. W sierpniu torunianie złożyli prawie 10 tys. wniosków o świadczenia wychowawcze (500+) oraz 3,4 tys. wniosków o świadczenia rodzinne i 1 tys. o świadczenia alimentacyjne. Aktualnie świadczenia wychowawczeCzytaj dalej

Świadczenia wychowawcze -terminy składania wniosków

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie przypomina, że złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze 500+  do końca października br. umożliwi kontynuację wypłat świadczenia przez kolejne 12 miesięcy. Poniższa infografika, przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zestawia termin złożenia kompletnego wniosku z ustawowym terminem jego rozpatrzeniaCzytaj dalej

Torunianie składają wnioski na nowy okres zasiłkowy

Od 1 sierpnia torunianie składają wnioski o świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018. Do 10-go sierpnia włącznie przyjęliśmy blisko 5,6 tys. wniosków. Najwięcej, bo 4,1 tys. wniosków, złożono o świadczenia wychowawcze. Rosnąca liczba mieszkańców składa wnioskiCzytaj dalej

NOWE wzory WNIOSKÓW

dla świadczeń wypłacanych przez Centrum (500+, świadczenia rodzinne i alimentacyjne) Od 1 sierpnia 2017 r. wprowadzono NOWE WZORY WNIOSKÓW o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków. Ważne: Powyższe dotyczy także wzorów wniosków i załączników składanych od dnia 1 sierpnia 2017 r.Czytaj dalej

Ważne zmiany w prawie dotyczącym świadczeń, w tym: 500+.

7.07.2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, ustawa została przyjęta także przez Senat. Jej wejście w życie oznaczało będzie korzystne dla polskich rodzin zmiany, dotyczące programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, opiekiCzytaj dalej

Świadczenia: Wszystkie wnioski od 1 sierpnia

20 czerwca 2017 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Zakłada on między innymi zmiany w terminach składania i rozpatrywania  wniosków o świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Przypominamy, że 30 września kończy sięCzytaj dalej

Komunikat w sprawie wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018

22 maja 2017 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do tych wniosków, w oparciu o które ustalane będzie prawo do ww. świadczeń na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018, ulegnąCzytaj dalej

Długi alimentacyjne rosną, zmiany prawa wchodzą w życie

Prawie 10,5 mld zł wyniosły na koniec kwietnia długi alimentacyjne zgłoszone do BIG InfoMonitor. Kwota przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie. Wydatki z państwowego Funduszu Alimentacyjnego na rzecz dzieci, których rodzice odmawiają płacenia alimentów, wynoszą co roku ok. 1,5 miliarda zł, z tychCzytaj dalej