Przywrócenie biegu terminów w postępowaniach administracyjnych

Od 24 maja 2020 r. rozpoczęły swój bieg lub – w przypadku terminów, które uległy zawieszeniu – rozpoczęły dalszy bieg, terminy w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych.

Wypłaty świadczeń w maju 2020 r.

Szanowni Państwo, Majowe wypłaty świadczeń wychowawczych (500+), rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą realizowane w dniach 22 maja (piątek) i 25 maja (poniedziałek) br.

Komunikat dotyczący obsługi klientów od dnia 25 maja 2020 r.

Od dnia 25 maja 2020r. do odwołania, zgodnie  z obowiązującymi przepisami* dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów). Jednocześnie przypominamy, że obsługa klientówCzytaj dalej

Obniżenie dochodu z powodu przeciwdziałania COVID-19

Informujemy, że od 18 kwietnia 2020 r. obowiązują przepisy na podstawie których za utratę dochodu do celów ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego uznaje się także obniżenie dochodu spowodowane przeciwdziałaniem COVID-19.

Zmiana w funkcjonowaniu jednostki od 4 maja 2020 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 4 maja 2020 r. wznowiona zostaje bezpośrednia obsługa klienta w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, przy ul. Batorego 38/40. Do odwołania pozostaje zamknięty punkt obsługi klienta zlokalizowany przy ul. Rydygiera 12a. Obsługa klienta będzie dotyczyła spraw,Czytaj dalej

Wypłaty w kwietniu

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy realizację wypłat świadczeń wychowawczych (500+). Wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą sukcesywnie przekazywane w okresie od 22 do 24 kwietnia 2020 r.

Informacje dla klientów, którzy pobierają świadczenia związane z niepełnosprawnością

PRZEDŁUŻANIE ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO, ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO, ZASIŁKU DLA OPIEKUNA I POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH UZALEŻNIONYCH OD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W przypadku orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, których ważność wygasła w okresie między 09.12.2019r. a 07.03.2020r. orzeczenia zachowują ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznegoCzytaj dalej

Od 6 kwietnia wprowadzamy nowe zasady funkcjonowania jednostki

W dniu 6 kwietnia nastąpi zamknięcie jednostki na bezpośrednią obsługę interesantów. Z uwagi na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii z Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie można  kontaktować się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów, poczty. W siedzibie Centrum przy ul. Batorego 38/40 można jedynieCzytaj dalej

Od 17 marca obowiązują nowe zasady funkcjonowania TCŚR

Od 17 marca obowiązują nowe zasady funkcjonowania jednostki.  W trosce o minimalizowanie źródeł zakażenia koronawirusem zmieniamy sposób komunikacji z klientem, a mianowicie w przypadku większości spraw realizowanych przez Centrum można je załatwić jedynie drogą elektroniczną, przez telefon lub pocztą. W poniższych sprawach niezbędny jest PaństwaCzytaj dalej

Wzory formularzy

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy wzory oświadczeń składanych w sprawach świadczeń realizowanych przez tut. Centrum: oświadczenie o formie płatności pdf oświadczenie – wzór ogólny pdf oświadczenie dot. koordynacji – sprawy zależne od dochodu (zasiłek rodzinny) pdf oświadczenie dot. koordynacji –Czytaj dalej

Koronawirus -informacja Wojewody Kujawsko -Pomorskiego

Szanowni Państwo, polecam korzystanie z informacji na stronie rządowej https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi Strona cały czas jest uzupełniana i są na niej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, np. osób powracających do Polski z zagranicy. Dzięki temu będą Państwo mogli uzyskać odpowiedzi na wiele pytań bez konieczności dzwonieniaCzytaj dalej

Wypłaty świadczeń w marcu

Biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację związaną z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w miesiącu marcu 2020 r. wypłaty świadczeń: wychowawczych (500+) świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyjątkowo zostaną zrealizowane wcześniej, niż w przyjętym  harmonogramie. Realizacja wypłat rozpocznie sięCzytaj dalej

Koronawirus- komunikat w sprawie funkcjonowania Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie

Szanowni Państwo, Biorąc pod uwagę środki ostrożności mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się chorób zalecamy, by nasi klienci skorzystali z innych, niż bezpośrednie sposobów, załatwiania spraw w tut. Centrum, tj. za pośrednictwem: platformy ePUAP, portalu Emp@tia, poczty tradycyjnej, bankowości elektronicznej – tylko dlaCzytaj dalej

Wydawanie zaświadczeń

Szanowni Państwo, Prosimy o składanie wniosków o wydanie zaświadczeń dot. świadczeń realizowanych przez tut. Centrum telefonicznie. Potrzebę wydania zaświadczenia należy zgłosić pod nr: 56 611 7950 Zaświadczenie, wydane na wniosek telefoniczny będzie do odbioru w miejscu i terminie uzgodnionym podczas składania wniosku.

Komunikat – załatwianie spraw urzędowych

Szanowni Państwo, Biorąc pod uwagę środki ostrożności mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się chorób zalecamy, by nasi klienci skorzystali z innych, niż bezpośrednich sposobów, załatwiania spraw w tut. Centrum, tj. za pośrednictwem: platformy ePUAP, portalu Emp@tia, poczty tradycyjnej. W szczególności z wizyty w naszych siedzibachCzytaj dalej