POMAGAMY – Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń na lata 2019 – 2023

Z dniem 1 maja 2019 r. wejdzie w życie uchwała  Rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń. W ramach programu „POMAGAMY” , zamieszkujący na terenie Miasta Torunia rodzice,Czytaj dalej

Informacje dotyczące ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

W związku z błędami pojawiającymi się w składanych drogą elektroniczną wnioskach o przyznanie Karty Dużej Rodziny, lub o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, prosimy, abyście Państwo przy wypełnianiu formularza wniosku pamiętali o tym, że: – przy ubieganiu się o Kartę elektroniczną –Czytaj dalej

Terminy wypłat w 2019 r.

Szanowni Klienci, Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie realizuje wypłaty wg ustawowych terminów.

Karta Dużej Rodziny – zmiany od stycznia 2019 r.

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – od tego dnia o przyznanie Karty będą mogli ubiegać się rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tychCzytaj dalej

Wzrośnie kryterium dochodowe do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, przedłożony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zakłada podniesienie, od 1 października 2019 r., kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 725 zł do 800 zł (7 listopada projekt zostałCzytaj dalej

Informacja dot. rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres świadczeniowy 2018/2019

Szanowni Państwo, w lipcu oraz sierpniu 2018 r. do tut. Centrum wpłynęły 9663 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych. Termin rozpatrzenia kompletnych wniosków na nowy okres świadczeniowy, złożonych w w tym okresie upłynie 31 października 2018 r. Informujemy, że do dzisiaj zakończono rozpatrywanie 8242 wniosków. W pozostałych sprawach trwają czynnościCzytaj dalej

Informacja dot. realizacji rządowego programu „Dobry start”

Szanowni Państwo, Informujemy, że wszystkie kompletne wnioski o świadczenie „Dobry start”, złożone od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r., do których rozpatrzenia właściwe jest Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie zostały rozpatrzone i zrealizowane w ustawowym terminie. Łącznie w od 1 lipca do 31 sierpnia wpłynęło blisko 13,7 tys. wniosków, z czego aż 70%Czytaj dalej

Komunikat w sprawie punktów dodatkowych

Szanowni Państwo, w związku z malejącą liczbą klientów, zgłaszających się do utworzonych przez nas dodatkowych punktów obsługi, mieszczących się: – przy ul. Klonowica 19 (budynek MOPR), – przy ul. Wyszyńskiego 6 (SM „Na Skarpie”), informujemy, iż punkty te będą w okresie od 17 wrześniaCzytaj dalej

Dobry start

Szanowni Państwo, informujemy, że od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. do Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie wpłynęło 13,5 tys wniosków o świadczenie Dobry Start (300+), z czego niemal 9 tys. wniosków złożono elektronicznie. Do 10 września 2018 r. rozpatrzono 9900 wniosków, co stanowi 76% złożonych wniosków. Kompletne wnioski sąCzytaj dalej

Terminy rozpatrywania wniosków

Szanowni Państwo, przypominamy, że odpowiednie ustawy, regulujące przyznawanie i wypłaty poszczególnych świadczeń, określają terminy rozpatrzenia wniosków i wypłat świadczeń. Warunkiem rozpatrzenia i wypłaty świadczenia w ustawowo regulowanym terminie jest złożenie kompletnego wniosku w terminie wskazanym w ustawie. Lp. Rodzaj świadczenia Termin złożeniaCzytaj dalej

Komunikat w sprawie punktów dodatkowych

Szanowni Państwo, w związku z malejącą liczbą klientów, zgłaszających się do utworzonych przez nas dodatkowych punktów obsługi, mieszczących się: – przy ul. Klonowica 19 (budynek MOPR), – przy ul. Wyszyńskiego 6 (SM „Na Skarpie”), informujemy, iż punkty te będą w okresie od 11 wrześniaCzytaj dalej

Prosty i wygodny e-wniosek

W tym roku po raz pierwszy w lipcu wnioski o świadczenia dla rodzin na nowy okres świadczeniowy można było składać jedynie przez internet. Od sierpnia wnioski można składać także papierowo w urzędzie. Wnioski o wszystkie świadczenia dla rodzin można złożyć przez portal empatia.mrpips.gov.pl. JakieCzytaj dalej

Druki na nowy okres świadczeniowy 2018/2019

Szanowni Państwo, Formularze na świadczenia dobry start, świadczenia wychowawcze, zasiłek rodzinny oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego są już dostępne w siedzibach Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych oraz Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta. Przypominamy, że składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy rozpoczęło się 1 lipca.Czytaj dalej

Wnioski online od 1 lipca

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2018 r. będzie można składać wyłącznie elektronicznie wnioski o: • Świadczenie wychowawcze (500+), • Świadczenie ,,Dobry Start’’ – wyprawka szkolna w wysokości 300 zł,Czytaj dalej

Wnioski o „Dobry start” już od lipca.

 „Dobry Start” to świadczenie w wysokości 300 zł wypłacane raz w roku uczniom, bez względu na dochód w rodzinie. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada. Kto może otrzymać wsparcie? Świadczenie Dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. rokuCzytaj dalej