Ogólne zasady składania wniosków w TCŚR

Dodatek osłonowy – wszystkie informacje w 1 miejscu


Wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy

W kwietniu zrealizowaliśmy wypłatę jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy dla 3 118 osób na łączną kwotę 935 400 zł oraz wypłatę świadczeń rodzinnych dla 110 osób na kwotę 37 978 zł.

Ruszyły kolejne wypłaty dodatku osłonowego

Informujemy, że realizujemy kolejne wypłaty dodatku osłonowego przyznanego na kompletny, prawidłowo wypełniony wniosek złożony w styczniu 2022 r. (dla 6 157 osób) i w lutym (dla 91 osób). Od marca do końca kwietnia wypłaciliśmy świadczenia na łączną kwotę 3 422 916,76 zł dla 6 248 osób. W przypadku pozostałych osób, które nie otrzymały środkówCzytaj dalej

2 maja 2022 r. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie będzie zamknięte.

Szanowni Państwo, informujemy, że dnia 2 maja br. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie będzie zamknięte.

Uniwersytecka Poradnia Prawna poszerza swoją działalność i odtąd bezpłatną pomoc oferuje także osobom z Ukrainy, które uciekły z kraju przed wojną. Повідомляємо, що Університетська юридична консультація УМК надає безкоштовні юридичні поради особам, на яких розповсюджується дія Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Działająca na Wydziale Prawa i Administracji UMK Uniwersytecka Poradnia Prawna udziela bezpłatnych porad prawnych osobom, do których stosuje się ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z porady mogą zatem skorzystać m.in. osoby, które: przybyłyCzytaj dalej

CO ZROBIĆ, ŻEBY DOSTAĆ ZASIŁEK RODZINNY? ЩО ЗРОБИТИ, ЩОБ ОТРИМАТИ СІМЕЙНУ ДОПОМОГУ?

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Сімейна допомога призначена для часткового покриття витрат на утримання дитини. Kto może dostać zasiłek rodzinny? Rodzic dziecka, Opiekun prawny dziecka, czyli osoba dorosła, która opiekuje się dzieckiemCzytaj dalej

Jak uzyskać jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy ? Як отримати одноразову грошову допомогу громадянам України?

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.Czytaj dalej

Wypłata dodatku osłonowego

Informujemy, że pierwsza rata dodatku osłonowego przyznanego na kompletny, prawidłowo wypełniony wniosek złożony w styczniu 2022 r. zostanie wypłacona w terminie 29-31 marca.

ZUS – INFORMACJA O POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu udziela pomocy uchodźcom z Ukrainy. 1.W zakresie wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych: Jeśli osoba, która miała wypłacaną przez ZUS polską emeryturę lub rentę na rachunek w ukraińskim banku, znajdzie się na terytorium Polski i nie może z powodu wojny pobierać swojegoCzytaj dalej

Opłata za wydanie duplikatu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2022r. od 1 marca 2022 r. wysokość opłaty za wydanie duplikatu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wynosi 11 zł. Opłatę należy uiścić na wskazany niżej nr konta: Wydział Księgowości UMT nr konta 63 1160 2202 0000 0001 6368 9401 z dopiskiem: opłata za wydanieCzytaj dalej

Zmiany w dodatku osłonowym – wystarczy zgłoszenie do CEEB

Większy dodatek osłonowy można otrzymać w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszoneCzytaj dalej

Od 1 stycznia świadczenie z programu „POMAGAMY” wynosi 150,00 zł miesięcznie na dziecko.

Szanowni Państwo, informujemy, że Rada Miasta Torunia podjęła 16 grudnia 2021 r. uchwałę w sprawie zwiększenia kwoty świadczenia wypłacanego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach programu „POMAGAMY – Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieciCzytaj dalej

Komunikat w sprawie 500 plus

Od stycznia rodzice mogą składać do ZUS-u wnioski o nowe świadczenia wychowawcze 500 plus, jeszcze niewypłacane, czyli np. na nowo narodzone dzieci, a od lutego na kolejny okres, rozpoczynający się od czerwca 2022 r. Dla rodzin wnioskujących o świadczenie 500 plus ZUS przygotował specjalny kreator na PUE ZUS, który pomożeCzytaj dalej

Dodatek osłonowy – najczęściej zadawane pytania

Jak uniknąć błędów we wniosku? Prosimy: przeczytaj uważnie druk wniosku i wypełnij go zgodnie z prawdą. 1. Komu przysługuje dodatek osłonowy? Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 2.Czytaj dalej

Zmiany w dodatku energetycznym!

Informujemy, że zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. pozostaną bez rozpoznania. Zapraszamy do składania wniosków o dodatek osłonowy. Aby poznać szczegóły na temat nowego świadczenia kliknij TUTAJ.

Terminy wypłat świadczeń realizowanych przez TCŚR w styczniu 2022 r.

Informacja na temat terminów wypłat świadczeń realizowanych przez TCŚR w styczniu 2022 r.: 24 stycznia – świadczenia rodzinne i alimentacyjne, 25 stycznia – świadczenia wychowawcze, 27 stycznia – świadczenia z programu „POMAGAMY”. Harmonogram wypłat na kolejne miesiące umieścimy w późniejszym terminie.