Nadal wspieramy osoby z niepełnosprawnościami! – informacje na temat programów wsparcia na lata 2024-2028

UWAGA!

Od 01.01.2024 r. zmiany w świadczeniach opiekuńczych.

Więcej informacji dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

TORUŃSKIE PROGRAMY WSPARCIA 2023 rok

– WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

GAZ – nowe świadczenie dot. pokrycia kosztów ogrzewania gospodarstw domowych – refundacja podatku VAT – wszystkie informacje w 1 miejscu

Świadczenia dla obywateli Ukrainy – wszystkie informacje w 1 miejscu ( Льготы для громадян України – вся інформація в єдиному місці)

Ogólne zasady składania wniosków w TCŚR


Nadal wspieramy osoby z niepełnosprawnościami!

Szanowni Państwo! w latach 2024-2028 będziemy kontynuować pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Nasze toruńskie programy wsparcia ruszają już od stycznia 2024r. Tak jak w ubiegłych latach, rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami oraz osoby dorosłe legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły pobieraćCzytaj dalej

NOWY OKRES ZASIŁKOWY (2023/2024)

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie uprzejmie informuje, że od dnia 01.08.2023r. można składać w formie tradycyjnej (papierowej) wnioski o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy (2023/2024). Wnioski można składać w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie przyCzytaj dalej

Przypominamy, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie 2023/2024 z wyższym kryterium dochodowym.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2023 r. kwota kryterium dochodowego wzrośnie i wynosić będzie 1209 zł (dotychczas było to 900 zł). Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokościCzytaj dalej

Od 01.08.2023 r. zmiany przy ustalaniu dochodu uprawniającego do zwrotu podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe

Zwrot podatku VAT za gaz – rozpatrując wnioski składane od 01.08.2023 r. uwzględniamy dochody za rok 2022! Informujemy, że dla wniosków o refundację podatku VAT za paliwa gazowe składanych od 01.08.2023 r. dochód uprawniający do uzyskania świadczenia ustalany będzie na podstawie dochodów osiągniętych w roku 2022. PodstawaCzytaj dalej

Waloryzacja dopłat do czynszu – należy złożyć wniosek!

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O PODWYŻSZENIE DOPŁATY DO CZYNSZU DLA NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH W TORUNIU PRZY: OKÓLNEJ NR: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, HUBEGO NR: 2 – 2B , 4-4D, 17, 17A, 19, 19A.Czytaj dalej

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie 2023/2024 z wyższym kryterium dochodowym

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2023 r. kwota kryterium dochodowego wzrośnie i wynosić będzie 1209 zł (dotychczas było to 900 zł). Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokościCzytaj dalej

Nowy okres świadczeniowy – wnioski online od 1 lipca

Szanowni Państwo, w związku z nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń, uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2023r. można składać, wyłącznie elektronicznie, wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023. Wnioski elektroniczne na wskazane świadczenia można składać za pomocą portalu informacyjno-usługowego Emp@tiaCzytaj dalej

Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2023 r. od 1 marca 2023 r. wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 13 zł. Opłatę należy uiścić na wskazany niżej nr konta: Wydział Księgowości UMT nr konta 63 1160 2202 0000 0001 6368 9401 z dopiskiem: opłata za wydanieCzytaj dalej

Świętujemy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika!

550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika – wydarzenia Biografia Mikołaja Kopernika Ważne dokumenty związane z rocznicą    

Nowe świadczenie dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

Od 01.01.2023 r. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie przyjmuje wnioski na nowe świadczenie pieniężne dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń. Kto może się ubiegać o świadczenie? Zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Toruń pełnoletnie osoby niepełnosprawne legitymująceCzytaj dalej

GODZINY PRACY 23.12.2022 r.

Informujemy, że dnia 23.12.2022 r.  obsługa interesantów Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie będzie czynna do 15.30

DODATEK ELEKTRYCZNY – nowe świadczenie od 1 grudnia 2022 r.

Komu przysługuje dodatek elektryczny? Odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB (centralnej ewidencji emisyjności budynków) do dnia 11 sierpnia 2022r. albo po tym dniu- w przypadku głównych źródełCzytaj dalej

Zakup ciepła – rekompensata lub dodatek – informacja ze strony internetowej Urzędu Miasta

Zgodnie z ustawą z 15 września 2022 r. niektóre podmioty, jak żłobki, instytucje kultury, jednostki oświaty, będą mogły ubiegać się o zakupu ciepła systemowego za tzw. cenę średnią z rekompensatą lub o dodatki na ten cel. 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r.Czytaj dalej

Nowe świadczenie – dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła zasilanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kotłem gazowym zasilanym skroplonym gazem LPG albo kotłem olejowym

Zasady przyznawania dodatku dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) : Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje jeżeli głównym źródłem ciepłaCzytaj dalej

WYPŁATY DODATKÓW WĘGLOWYCH

Wpłynęły środki na wypłatę dodatków węglowych. Od 22 września rozpoczęliśmy wypłacanie świadczeń. Pierwsze wypłaty dotyczyły zamkniętych spraw na wnioski złożone od 17 sierpnia do 21 sierpnia. Łącznie wypłaciliśmy ponad 2,1 mln: 22 września – 1 473 000 zł dla 491 osób (z wniosków złożonych od 17.08 do 21.08), 23 września – 663 000 zł dla 221 osóbCzytaj dalej