Zasady składania wniosków.

Zapoznaj się z zasadami składania wniosków.

  1. Gdzie pobrać formularze wniosków?

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Centrum pod linkiem: Wnioski do pobrania.

Ponadto druki są dostępne w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie:

  • ul. Batorego 38/40, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 16:30.
  1. Jak można złożyć wniosek?

> Przez Internet:

Wnioski można składać elektronicznie:

  • za pośrednictwem portalu Emp@tia (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) oraz przez ePUAP (wszystkie wnioski).

> Tradycyjnie (papierowo):

Wnioski można wrzucać do urn podawczych, przesłać za pośrednictwem poczty, a także złożyć bezpośrednio u pracowników Centrum –  uruchomiona jest elektroniczna rejestracja terminu.

Przypominamy o zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty w urzędzie.

> Urny podawcze

Wnioski o świadczenia, pisma, podania, uzupełnienia do wniosków oraz inną korespondencję można bezpiecznie dostarczać  do specjalnych urn podawczych, znajdujących się w siedzibie Centrum przy ul. Batorego 38/40, od poniedziałku do piątku godz. 7:00 do 16:00.

Wnioski i dokumenty wkładamy do urny w zaklejonej kopercie.

> Poczta

Wnioski o świadczenia oraz pozostałą korespondencję można przesyłać na adres:

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie

ul. Batorego 38/40

87-100 Toruń

> Bezpośrednio w punkcie przyjmowania wniosków

Do dyspozycji mieszkańców Torunia są stanowiska przyjmowania wniosków umieszczone na parterze w budynku Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie przy ul. Batorego 38/40.

Zasady bezpośredniej obsługi mieszkańców

Należy pamiętać, że na terenie kraju nadal obowiązuje stan epidemii. W związku z tym bezpośrednia obsługa klientów odbywa się z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych:

  • przez  cały czas wizyty interesant jest zobowiązany mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos (wyjątki od tej zasady przewidują odrębne przepisy);
  • przy wejściu na salę obsługi każda osoba jest zobowiązana zdezynfekować ręce – zapewniamy preparat dezynfekcyjny;
  • należy zachować odpowiedni dystans społeczny pomiędzy pozostałymi osobami. Jeżeli jest to możliwe prosimy nie zabierać ze sobą dzieci.