Terminy wypłat w 2024 r.

Szanowni Klienci,

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie realizuje wypłaty wg ustawowych terminów.

PLANOWANE TERMINY WYPŁAT DODATKÓW OSŁONOWYCH

I wypłaty: 18-19 czerwiec,

II wypłaty: 26-28 czerwiec.

Informacja na temat terminów wypłat świadczeń realizowanych przez TCŚR w 2024 roku:

Szanowni Państwo informujemy, iż wypłaty świadczeń rodzinnych na rzecz osób uprawnionych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) zostaną zrealizowane w dniach od 12 do 15 lutego 2024r. Świadczenia wypłacane są po otrzymaniu środków na ten cel.

LUTY
Dzień wypłaty Rodzaj świadczenia
09.02.2024 Dodatki mieszkaniowe
12-13.02.2024 Dopłaty czynszowe
23.02.2024 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
 27-28.02.2024 Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
 27.02.2024 Toruńskie programy wsparcia (POMAGAMY, Toruński Bon Żłobkowy, świadczenie dla pełnoletnich niepełnosprawnych
 MARZEC
Dzień wypłaty Rodzaj świadczenia
08.03.2024 Dodatki mieszkaniowe
 11-13.03.2024 Dopłaty czynszowe
 25.03.2024 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
 27-28.03.2024 Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
 27.03.2024 Toruńskie programy wsparcia (POMAGAMY, Toruński Bon Żłobkowy, świadczenie dla pełnoletnich niepełnosprawnych
 KWIECIEŃ
Dzień wypłaty Rodzaj świadczenia
10.04.2024 Dodatki mieszkaniowe
 11-15.04.2024 Dopłaty czynszowe
24.04.2024 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
26-29.04.2024 Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
26-30.04.2024 Toruńskie programy wsparcia (POMAGAMY, Toruński Bon Żłobkowy, świadczenie dla pełnoletnich niepełnosprawnych
MAJ
Dzień wypłaty Rodzaj świadczenia
10.05.2024 Dodatki mieszkaniowe
13-15.05.2024 Dopłaty czynszowe
24.05.2024 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
28-29.05.2024 Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
27.05.2024 Toruńskie programy wsparcia (POMAGAMY, Toruński Bon Żłobkowy, świadczenie dla pełnoletnich niepełnosprawnych
CZERWIEC
Dzień wypłaty Rodzaj świadczenia
10.06.2024 Dodatki mieszkaniowe
11-13.06.2024 Dopłaty czynszowe
24.06.2024 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
26-27.06.2024 Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
21.06.2024 Toruńskie programy wsparcia (POMAGAMY, Toruński Bon Żłobkowy, świadczenie dla pełnoletnich niepełnosprawnych
LIPIEC
Dzień wypłaty Rodzaj świadczenia
10.07.2024 Dodatki mieszkaniowe
11-15.07.2024 Dopłaty czynszowe
24.07.2024 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
29-30.07.2024 Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
26.07.2024 Toruńskie programy wsparcia (POMAGAMY, Toruński Bon Żłobkowy, świadczenie dla pełnoletnich niepełnosprawnych
SIERPIEŃ
Dzień wypłaty Rodzaj świadczenia
09.08.2024 Dodatki mieszkaniowe
12-14.08.2024 Dopłaty czynszowe
23.08.2024 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
28-29.08.2024 Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
27.08.2024 Toruńskie programy wsparcia (POMAGAMY, Toruński Bon Żłobkowy, świadczenie dla pełnoletnich niepełnosprawnych
WRZESIEŃ
Dzień wypłaty Rodzaj świadczenia
10.09.2024 Dodatki mieszkaniowe
11-13.09.2024 Dopłaty czynszowe
24.09.2024 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
27-30.09.2024 Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
27.09.2024 Toruńskie programy wsparcia (POMAGAMY, Toruński Bon Żłobkowy, świadczenie dla pełnoletnich niepełnosprawnych
PAŹDZIERNIK
Dzień wypłaty Rodzaj świadczenia
10.10.2024 Dodatki mieszkaniowe
11-15.10.2024 Dopłaty czynszowe
24.10.2024 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
29-30.10.2024 Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
25.10.2024 Toruńskie programy wsparcia (POMAGAMY, Toruński Bon Żłobkowy, świadczenie dla pełnoletnich niepełnosprawnych
LISTOPAD
Dzień wypłaty Rodzaj świadczenia
08.11.2024 Dodatki mieszkaniowe
12-14.11.2024 Dopłaty czynszowe
25.11.2024 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
28-29.11.2024 Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
26.11.2024 Toruńskie programy wsparcia (POMAGAMY, Toruński Bon Żłobkowy, świadczenie dla pełnoletnich niepełnosprawnych
GRUDZIEŃ
Dzień wypłaty Rodzaj świadczenia
10.12.2024 Dodatki mieszkaniowe
11-13.12.2024 Dopłaty czynszowe
20.12.2024 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
30.12.2024 Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
18.12.2024 Toruńskie programy wsparcia (POMAGAMY, Toruński Bon Żłobkowy, świadczenie dla pełnoletnich niepełnosprawnych

Wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywatela Ukrainy oraz zwrotu podatku VAT za paliwa gazowe będą realizowane po otrzymaniu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

 

Wypłaty świadczeń realizowane będą (tj. przelewy wysyłane będą) w powyższych terminach, o ile Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie będzie w posiadaniu środków na ich realizację. Wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł i świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz dodatków energetycznych, osłonowych, węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych korzystających z innych źródeł ciepła jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, świadczenia finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu Państwa.

Ustawowe terminy wypłat świadczeń
Świadczenia rodzinne:

– zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,

– zasiłek pielęgnacyjny,

– świadczenie pielęgnacyjne,

– świadczenie rodzicielskie,

– jednorazowa zapomoga z tytułu

urodzenia się dziecka,

– specjalny zasiłek opiekuńczy

– zasiłek dla opiekuna,

– jednorazowe świadczenie z ustawy

„Za życiem”

Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

Podstawa: art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Podstawa: art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

“Pomagamy” Świadczenia wypłaca się w okresach miesięcznych.
Dodatki mieszkaniowe Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Podstawa: art. 8 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek energetyczny Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry,    z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Podstawa: art. 5e ustawy Prawo energetyczne.