ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart sportowych dla pracowników Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od 01.02.2019 r. – 31.12.2019 r.

Treść ogłoszenia

Załączniki

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści zapytania ofertowego

Załącznik

Pytanie i odpowiedzi 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o nieudzieleniu zamówienia