Wypłata świadczeń 500+ w październiku

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zgłoszeniami, że w dniu 25 października 2019 r. otrzymali Państwo świadczenia nie na wszystkie swoje dzieci (do 18 roku życia) wyjaśniamy, że świadczenia wychowawcze przyznawane są na wniosek, na okres ustalony przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Okres świadczeniowy 2018/2019 rozpoczął się 1 października 2018 r. i zakończył 30 września 2019 r. Od 1 lipca 2019 r. możliwe było składanie wniosków na kolejny, wydłużony okres świadczeniowy 2019/2021 (trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.).

Jeżeli przyznano świadczenia na dzieci na okres świadczeniowy 2018/2019 ich wypłata nie została wydłużona automatycznie.

Prosimy o sprawdzenie otrzymanej informacji o przyznaniu świadczeń czy obejmuje ona wszystkie dzieci do 18 roku życia, na które można uzyskać świadczenia.

Jeżeli we wniosku złożonym od 1 lipca 2019 r. pominęli Państwo dziecko /dzieci, które do 30 września 2019 r. otrzymywały świadczenia to aby uzyskać prawo do świadczeń na to dziecko /te dzieci należy złożyć nowy wniosek.

Ważne by wniosek taki złożyć do 31 października. Na wniosek złożony od 1 listopada 2019 r. prawo do świadczeń wychowawczych będzie ustalone od miesiąca listopada.
Jednocześnie przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. świadczenia wychowawcze przyznawane są w drodze informacji, którą otrzymują Państwo na podany przez siebie adres e-mail, wpisany do wniosku. Jeżeli składali Państwo wniosek za pośrednictwem bankowości elektronicznej to zapewne w formularz wpisany był domyślnie adres e-mail wykorzystywany do komunikacji z bankiem. Jeżeli nie podali Państwo adresu e-mail informację można odebrać osobiście w siedzibie Działu Świadczeń Wychowawczych przy ul. Bydgoskiej 74.
W chwili składania wniosku o świadczenia jest możliwość zapisania pliku PDF z treścią złożonego wniosku. Sugerujemy, by składając wniosek online zapisywać kopię wniosków dla siebie.