Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest bez względu na sytuację dochodową rodziny.


Opłata za wydanie duplikatu karty

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2018 r. od  1 marca 2018 r. wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 9,40 zł. Dotychczas odpłatność za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosiła 9,21 zł. Opłatę należy uiścićCzytaj dalej

Nowy partner do obsługi ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

O wyborze nowego partnera do obsługi programu Karta Dużej Rodziny (KDR) poinformowało w ubiegłym tygodniu Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: wybrano organizację pozarządową Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Ma to przyczynić się do poszerzenia kręgu podmiotów oferujących uprawnienia posiadaczom Karty.Czytaj dalej

Wykaz zniżek oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest w formie interaktywnej mapy.

Jak uzyskać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny?

Program skierowany jest do: rodzin wielodzietnych (osób posiadających obywatelstwo polskie mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej); cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobytCzytaj dalej

Dokumenty do pobrania dotyczące Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny pdf a. Objaśnienia do wniosku pdf Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej pdf Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dzieckaCzytaj dalej

Akty prawne dotyczące Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.) pdf Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w  sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mająCzytaj dalej