Akty prawne dotyczące Toruńskiej Karty Dużej Rodziny

Uchwała Nr 360/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Toruń programu pn. „Program Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń” pdf

Zarządzenie Nr 326 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Toruńskiej Karty Dużej Rodziny, wzoru druku wniosku o jej wydanie oraz określenia wzoru graficznego Karty pdf(326) , zmienione Zarządzeniem Nr 410 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21.12.2016 r. pdf(410)

Zarządzenie Nr 68 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22.03.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenie Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Toruńskiej Karty Dużej Rodziny, wzoru druku wniosku o jej wydanie oraz określenia wzoru graficznego Karty. pdf