Dokumenty do pobrania dotyczące dodatków mieszkaniowych

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego pdf docx – ważny od 01.07.2021 r.

Zobacz

Załącznik 1 – zaświadczenie o dochodach pdf docx– ważny od 01.07.2021 r.

Zobacz

Załącznik 2 – informacja do wniosku pdf doc – ważny od 01.07.2021 r.

Załącznik 2a – katalog dochodów pdf docx – ważny od 01.07.2021 r.

Załącznik 3 – informacje o lokalu pdf doc – ważny od 01.07.2021 r.

Zobacz

Załącznik 4 – informacja zarządcy domu pdf doc – ważny od 01.07.2021 r.

Zobacz

Załącznik 5 – karta opłata za wodę pdf doc

Załącznik 6 – Oświadczenie o uzyskiwanych dochodach z działalności gospodarczej pdf doc – ważny od 01.07.2021 r.

Wypełniony wniosek o przyznawanie dotacji mieszkaniowej pdf doc

Zobacz

Oświadczenie klienta pdf doc

Zobacz

KARTA INFORMACYJNA

Klauzula dot. przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną pdf doc