„TRZYNASTA EMERYTURA” A DODATEK MIESZKANIOWY

Informujemy, że jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r. tzw. „trzynasta emerytura” przyznawana na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. ( Dz.U. 2019, poz. 743) nie stanowi dochodu przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy.