Terminy wypłat

Szanowni Klienci,

 

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie realizuje wypłaty wg ustawowych terminów.

Planowane terminy wypłat świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+):

Miesiąc Dzień wypłaty
Styczeń 2017 25
Luty 2017 24
Marzec 2017 24
Kwiecień 2017 25
Maj 2017 25
Czerwiec 2017 26
Lipiec 2017 25
Sierpień 2017 25
Wrzesień 2017 25
Październik 2017 25
Listopad 2017 24
Grudzień 2017 19

 

Planowane terminy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Miesiąc Dzień wypłaty
Styczeń 2017 24
Luty 2017 24
Marzec 2017 24
Kwiecień 2017 24
Maj 2017 24
Czerwiec 2017 23
Lipiec 2017 24
Sierpień 2017 24
Wrzesień 2017 25
Październik 2017 24
Listopad 2017 24
Grudzień 2017 19

 

Wypłaty świadczeń realizowane będą w powyższych terminach, o ile Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie będzie w posiadaniu środków na ich realizację. Wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, świadczenia finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu Państwa.

Ustawowe terminy wypłat świadczeń
Świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus)

Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.

Podstawa: art. 21 ustawy o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci.

Świadczenia rodzinne:

– zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,

– zasiłek pielęgnacyjny,

– świadczenie pielęgnacyjne,

– świadczenie rodzicielskie,

– jednorazowa zapomoga z tytułu

urodzenia się dziecka,

– specjalny zasiłek opiekuńczy

– zasiłek dla opiekuna,

– jednorazowe świadczenie z ustawy

„Za życiem”

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

Podstawa: art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Podstawa: art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Podstawa: art. 8 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry,    z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Podstawa: art. 5e ustawy Prawo energetyczne.