Świadczenia Alimentacyjne

Realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego zajmuje się Dział Świadczeń Alimentacyjnych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016, poz. 169 ze zm.) .


Jak uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Aby uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy spełniać JEDNOCZEŚNIE następujące warunki: posiadać zasądzone alimentyCzytaj dalej

0 komentarzy

Dokumenty do pobrania dotyczące świadczeń alimentacyjnych

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. pdf doc Przykładowo wypełniony wniosek pdf doc Wykaz niezbędnych dokumentów pdf doc Oświadczenie o formie płatności pdf doc Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niżCzytaj dalej

0 komentarzy

Akty prawne dotyczące świadczeń alimentacyjnych

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016, poz. 169, ze zm.) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeńCzytaj dalej

0 komentarzy