Świadczenia Alimentacyjne

Realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego zajmuje się Dział Świadczeń Alimentacyjnych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017, poz. 489 ze zm.) .


Jak uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Aby uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy spełniać JEDNOCZEŚNIE następujące warunki: posiadać zasądzone alimenty od rodzicaCzytaj dalej

Dokumenty do pobrania dotyczące świadczeń alimentacyjnych

Wzory druków, które wypełniamy od 1.08.2017

Akty prawne dotyczące świadczeń alimentacyjnych

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017, poz. 489, ze zm.) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.Czytaj dalej