Wyższe kryterium dochodowe i zasada złotówka za złotówkę w funduszu alimentacyjnym

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadza zmiany do ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808) poprzez:

– podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do kwoty 900 zł przeliczeniu na osobę w rodzinie,

– wprowadzenie zasady złotówka za złotówkę.

Jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na jednego jej członka przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z FA, to wtedy jego wysokość będzie ustalana jako różnica między pełną kwotą świadczenia a kwotą przekroczenia progu. Zasada ma zastosowanie, gdy wyliczona w ten sposób kwota będzie wynosić więcej niż 100 zł.

Powyższe zmiany mają zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r.