Rezerwacja terminu wizyty w sierpniu

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze, że w sierpniu rozpocznie się przyjmowanie papierowych wniosków o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2021/2022, informujemy, że rezerwacja wizyt online zostanie uruchomiona w sobotę 31 lipca 2021r., zaś umawianie telefoniczne będzie możliwe od poniedziałku, 2 sierpnia 2021r. od godz. 7:00.

Przypominamy, że rezerwacji terminu można dokonać:

Zasady bezpośredniej obsługi mieszkańców

Należy pamiętać, że na terenie kraju nadal obowiązuje stan epidemii. W związku z tym bezpośrednia obsługa klientów odbywa się z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych:

  • przez  cały czas wizyty interesant jest zobowiązany mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos (wyjątki od tej zasady przewidują odrębne przepisy);
  • przy wejściu na salę obsługi każda osoba jest zobowiązana zdezynfekować ręce – zapewniamy preparat dezynfekcyjny;
  • należy zachować odpowiedni dystans społeczny pomiędzy pozostałymi osobami. Jeżeli jest to możliwe prosimy nie zabierać ze sobą dzieci.