Świadczenia rodzinne na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022

Zapoznaj się z zasadami składania wniosków na nowy okres zasiłkowy  2021/2022:

Gdzie pobrać formularze wniosków?

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Centrum w zakładce Wnioski do pobrania: 2021/2022.

Na stronie Centrum znajduje  się także broszura informacyjna oraz instruktaż wypełniania druku o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2021/2022

Jak można złożyć wniosek?

Przez Internet:

Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)

Tradycyjnie (papierowo):

2 sierpnia rozpocznie się przyjmowanie wniosków tradycyjnych (papierowych) na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 o:

  • zasiłek rodzinny
  • specjalny zasiłek opiekuńczy
  • świadczenie z funduszu alimentacyjnego,

Wnioski będzie można wrzucać do urn podawczych, przesłać za pośrednictwem poczty, a także złożyć bezpośrednio u pracowników Centrum – pod warunkiem wcześniejszej rejestracji terminu oraz zachowania wszelkich rygorów sanitarnych podczas wizyty w urzędzie.

WAŻNE: Formularze należy wypełnić w domu.

Urny podawcze

Wnioski o świadczenia, pisma, podania, uzupełnienia do wniosków oraz inną korespondencję można bezpiecznie dostarczać  do specjalnych urn podawczych, znajdujących się
w następujących lokalizacjach:

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie:

  • ul. Batorego 38/40, od poniedziałku do piątku godz. 7:00 do 17:00,
  • ul. Rydygiera 12A, od poniedziałku do piątku godz. 7:00 do 15:00.

Wnioski i dokumenty wkładamy do urny w zaklejonej kopercie.

Poczta

Wnioski o świadczenia oraz pozostałą korespondencję można przesyłać na adres:

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie

  1. Batorego 38/40

87-100 Toruń

Bezpośrednio w punkcie przyjmowania wniosków

Do dyspozycji mieszkańców Torunia będą cztery stanowiska przyjmowania wniosków
na nowy okres zasiłkowy, znajdujące się w budynku Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie przy ul. Batorego 38/40.

Uwaga: Skorzystanie z bezpośredniej obsługi klienta jest możliwe po uprzedniej rezerwacji terminu. Rezerwacji terminu można dokonać:

Zasady bezpośredniej obsługi mieszkańców

Należy pamiętać, że na terenie kraju nadal obowiązuje stan epidemii. W związku z tym bezpośrednia obsługa klientów odbywa się z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych:

  • przez  cały czas wizyty interesant jest zobowiązany mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos. Wyjątki od tej zasady przewidują odrębne przepisy;
  • przy wejściu na salę obsługi każda osoba jest zobowiązana zdezynfekować ręce – zapewniamy preparat dezynfekcyjny;
  • należy zachować odpowiedni dystans społeczny pomiędzy pozostałymi osobami. Jeżeli jest to możliwe prosimy nie zabierać ze sobą dzieci.

Broszura informacyjna -do pobrania

Instruktaż wypełniania wniosków -do pobrania