Świadczenia Wychowawcze

Realizacją Programu „500 +” w Toruniu zajmuje się Dział Świadczeń Wychowawczych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie. Składając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można uzyskać 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, oraz na pierwsze lub jedyne pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego.

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł.

Świadczenie wychowawcze w ramach programu otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.


 


Akty prawne dotyczące świadczeń wychowawczych

ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195); ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.); ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowaniaCzytaj dalej

0 komentarzy

Jak uzyskać świadczenie wychowawcze?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżejCzytaj dalej

0 komentarzy

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line?

Wniosek o świadczenie wychowawcze rozpatrywany jest od miesiąca złożenia wniosku. Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy lub przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. Szczegóły na stronie MinisterstwaCzytaj dalej

0 komentarzy

Dokumenty do pobrania dotyczące świadczeń wychowawczych

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+). pdf doc Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonychCzytaj dalej

0 komentarzy