Świadczenia Wychowawcze

Realizacją Programu „500 +” w Toruniu zajmuje się Dział Świadczeń Wychowawczych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie. Składając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można uzyskać 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, oraz na pierwsze lub jedyne pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego.

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł.

Świadczenie wychowawcze w ramach programu otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.


 


Informacja dot. rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres świadczeniowy 2018/2019

Szanowni Państwo, w lipcu oraz sierpniu 2018 r. do tut. Centrum wpłynęły 9663 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych. Termin rozpatrzenia kompletnych wniosków na nowy okres świadczeniowy, złożonych w w tym okresie upłynie 31 października 2018 r. Informujemy, że do dzisiaj zakończono rozpatrywanie 8242 wniosków. W pozostałych sprawach trwają czynnościCzytaj dalej

Akty prawne dotyczące świadczeń wychowawczych

ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195); ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.); ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.Czytaj dalej

Jak uzyskać świadczenie wychowawcze?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł nettoCzytaj dalej

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line?

Wniosek o świadczenie wychowawcze rozpatrywany jest od miesiąca złożenia wniosku. Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy lub przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. Szczegóły na stronie Ministerstwa Rodziny, PracyCzytaj dalej

Dokumenty do pobrania dotyczące świadczeń wychowawczych

Wzory druków, które wypełniamy od 1.08.2017