Dokumenty do pobrania dotyczące Toruńskiej Karty Dużej Rodziny

  1. Wniosek o przyznanie lub wydanie duplikatu Toruńskiej Karty Dużej Rodziny. pdf
  2. Oświadczenie o kontynuowaniu nauki przez dziecko po ukończeniu 18. roku życia. pdf
  3. Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej. pdf