Dodatki Mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe są formą pomocy skierowaną  do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, nie będących w stanie samodzielnie  uiszczać opłat mieszkaniowych. Skorzystanie z dodatku mieszkaniowego umożliwia tym osobom uzyskanie częściowej dopłaty do wydatków ponoszonych za zajmowany  lokal mieszkalny. Świadczenia te otrzymują rodziny i osoby  spełniające kryteria określone w obowiązujących przepisach.


Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy

  Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy winna spełnić trzy warunki niezbędne do przyznania tego świadczenia: – posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu i w nim zamieszkiwać, – zachować normy dochodowe określone w ustawie, – zachować normy powierzchni użytkowej lokalu. SzczegółoweCzytaj dalej

Akty prawne dotyczące dodatku mieszkaniowego

Ustawa  z   dnia  21  czerwca  2001  roku  o  dodatkach  mieszkaniowych /Dz.U. 2017, poz. 180./ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156, poz.1817/ ze zmianą –Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 29 czerwca 2005r. /Dz.U.Czytaj dalej

Dokumenty do pobrania dotyczące dodatków mieszkaniowych

Wniosek o przyznanie dotacji mieszkaniowej pdf doc Załącznik 1 – zaświadczenie o dochodach pdf doc Załącznik 2 – informacje o lokalu pdf doc Załącznik 3 – informacja zarządcy domu pdf doc Załącznik 4 – karta opłata za wodę pdf docCzytaj dalej