WYPŁATY DODATKÓW WĘGLOWYCH

Wpłynęły środki na wypłatę dodatków węglowych. Od 22 września rozpoczęliśmy wypłacanie świadczeń. Pierwsze wypłaty dotyczyły zamkniętych spraw na wnioski złożone od 17 sierpnia do 21 sierpnia.

Łącznie wypłaciliśmy ponad 2,1 mln:

  • 22 września – 1 473 000 zł dla 491 osób (z wniosków złożonych od 17.08 do 21.08),
  • 23 września – 663 000 zł dla 221 osób (z wniosków złożonych 22.08).

Wypłaty dotyczą zakończonych postępowań.

Kolejna wypłata świadczeń planowana jest 27- 28 września.