Informacja prawna na temat możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

Informujemy, że w związku z treścią art. 15 zzzib  oraz 15 zzziba ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.) od dnia 05.01.2021r.[1] uległy zmianie warunki ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych w powodu COVID-19.

 W celu uzyskania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną*  należy spełnić następujące warunki:

  • do wniosku o dodatek mieszkaniowy dołączyć podpisaną klauzulę o wypłatę dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną (wzór podania dostępny w zakładce DODATKI MIESZKANIOWE),
  • potwierdzić wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego u zarządcy domu
    z uwzględnieniem wydatków mieszkaniowych z miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc od którego wnioskujący wnosi o dodatek mieszkaniowy,
  • dołączyć do wniosku deklarację o dochodach gospodarstwa domowego, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy.

  *Łączny okres przyznania dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Do pobrania: klauzula o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną.

[1] w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021r. poz. 11), która dodała do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.) zd. 2 do art. 15zzzib ust. 3 oraz art. 15zzziba