Godziny urzędowania Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie od 11 stycznia 2021 r.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 11 stycznia br. siedziba Centrum przy ul. Batorego 38/40 będzie czynna w godzinach 7.00 – 16.00.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju nadal rekomendujemy, by sprawy związane ze świadczeniami realizowanymi przez Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie załatwiać, o ile to możliwe, bez osobistej wizyty w urzędzie.

Przypominamy, że wszelkie uzupełnienia dokumentów czy danych w złożonych wnioskach można dokonać za pośrednictwem narzędzi internetowych, poprzez:

  • platformę epuap.gov.pl (należy skierować na skrzynkę TCŚR o adresie: /TCSR/SkrytkaESP pismo ogólne i w jego treści zawrzeć odpowiednie oświadczenie oraz dołączyć skany /fotografie niezbędnych dokumentów),
  • portal empatia.mpips.gov.pl –za pośrednictwem opcji „Koresponduj w sprawie” .

Ponadto odpowiednie oświadczenia (blankiety oświadczeń są dostępne pod linkiem) oraz kserokopie dokumentów można wrzucić do urny podawczej znajdującej się w jednej z siedzib TCŚR:

  • przy ul. Batorego 38/40, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 16:00
  • przy ul. Rydygiera 12A, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00

Dokumenty przed wrzuceniem do urny należy zakopertować.
(koperty są dostępne przy urnach).

Informację na temat Państwa sprawy, a także w sprawie warunków i trybu pobierania poszczególnych świadczeń można uzyskać telefonicznie lub kierując do naszej jednostki pytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@tcsr.torun.pl lub korzystając z formularza kontaktowego: tcsr.torun.pl/kontakt/