Centrum Świadczeń w Toruniu!

W dniu 1 stycznia 2017 r. rozpocznie działalność Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie (TCŚR). Centrum przejmie obsługę niektórych świadczeń, realizowanych do tej pory przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Od stycznia sprawami związanymi ze:

  • świadczeniami wychowawczymi (Program Rodzina 500+),
  • zasiłkami rodzinnymi i dodatkami do zasiłków rodzinnych,
  • jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”),
  • świadczeniami opiekuńczymi (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy),
  • zasiłkami dla opiekunów,
  • świadczeniami z funduszu alimentacyjnego,
  • dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi,

będzie zajmowało się Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie.

Ponadto od stycznia TCŚR będzie realizowało zadania związane z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny oraz Toruńską Kartą Dużej Rodziny, a także jednorazowym świadczeniem, o którym mowa we wchodzącej w życie 1 stycznia 2017 r. ustawie z 4 listopada 2016 r. „Za życiem”.

Siedziba TCŚR pozostaje przy ul. Batorego 38/40 w Toruniu, także numery telefonów i godziny przyjmowania klientów nie ulegną zmianie. Dzięki temu zachowana zostanie płynność obsługi mieszkańców – informuje Piotr Stolarczyk, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. zorganizowania Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie. Zmianie ulegają jedynie adres strony www: www.tcsr.torun.pl i adres e-mail: sekretariat@tcsr.torun.pl

O utworzeniu nowej jednostki gminnej, która zajmie się administracyjną obsługą mieszkańców korzystających z zasiłków, dodatków oraz świadczeń zdecydowała Rada Miasta Torunia, która w dniu 8 września 2016 r. podjęła uchwałę 387/2016 w sprawie utworzenia Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie i nadaniu statutu.