Kategoria: Świadczenia

Jak otrzymać dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY – świadczenie dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy JAK UZYSKAĆ DODATEK ENERGETYCZY? NALEŻY SPEŁNIĆ JEDNOCZEŚNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI: posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej ,(umowa na tą samą osobę, która pobieraCzytaj dalej

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy

JAK UZYSKAĆ DODATEK MIESZKANIOWY?  NALEŻY SPEŁNIĆ JEDNOCZEŚNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI: posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu: umowę najmu lub umowę podnajmu lub umowę użyczenia lub akt własności lub spółdzielcze prawo do lokalu albo wyrok sądu uprawniającyCzytaj dalej

Jak uzyskać świadczenie wychowawcze?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze, w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje naCzytaj dalej

Jak złożyć wniosek o “Rodzina 500 plus” on-line?

Wniosek o świadczenie wychowawcze rozpatrywany jest od miesiąca złożenia wniosku. Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy lub przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUECzytaj dalej