ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na:   „wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów i korytarza w Dziale Świadczeń Wychowawczych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, znajdującym się przy Bydgoskiej 74 w okresie: 01.04.2017 r. – 31.12.2017 r.”.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty