ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na „uzyskanie do dnia 12.2017 r. dostępu poprzez sieć Internet (strona internetowa Wykonawcy z użyciem – po stronie Zamawiającego – przeglądarki internetowej Google Chrome 56.x lub Mozilla Firefox 51.x lub Microsoft Edge lub nowszych na WinXP/Win7/Win8 lub późniejsze) do systemu elektronicznej informacji prawnej, przy jednoczesnym korzystaniu z programu przez 6 osób przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Odpowiedzi załącznik nr 1

Zmiana terminu składania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty