Terminy wypłat w 2018 r.

Szanowni Klienci,

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie realizuje wypłaty wg ustawowych terminów.

Planowane terminy wypłat świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+):

Miesiąc Dzień wypłaty
styczeń 2018 25
luty 2018 26
marzec 2018 26
kwiecień 2018 25
maj 2018 25
czerwiec 2018 25
lipiec 2018 25
sierpień 2018 24
wrzesień 2018 25
październik 2018 25
listopad 2018 26
grudzień 2018 20

 

Planowane terminy wypłat świadczeń rodzinnychświadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Miesiąc Dzień wypłaty
styczeń 2018 24
luty 2018 23
marzec 2018 23
kwiecień 2018 24
maj 2018 24
czerwiec 2018 25
lipiec 2018 24
sierpień 2018 24
wrzesień 2018 24
październik 2018 24
listopad 2018 23
grudzień 2018 20

Wypłaty świadczeń realizowane będą w powyższych terminach, o ile Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie będzie w posiadaniu środków na ich realizację. Wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, świadczenia finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu Państwa.

Ustawowe terminy wypłat świadczeń
Świadczenia wychowawcze

(Rodzina 500 plus)

Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych.

Podstawa: art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Świadczenia rodzinne:

– zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,

– zasiłek pielęgnacyjny,

– świadczenie pielęgnacyjne,

– świadczenie rodzicielskie,

– jednorazowa zapomoga z tytułu

urodzenia się dziecka,

– specjalny zasiłek opiekuńczy

– zasiłek dla opiekuna,

– jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem”

Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

Podstawa: art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Podstawa: art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Podstawa: art. 8 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry.

Podstawa: art. 5e ustawy Prawo energetyczne.