Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie 2023/2024 z wyższym kryterium dochodowym

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2023 r. kwota kryterium dochodowego wzrośnie i wynosić będzie 1209 zł (dotychczas było to 900 zł).

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października 2023 r.