Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2023 r.
od 1 marca 2023 r. wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 13 zł.

Opłatę należy uiścić na wskazany niżej nr konta:

Wydział Księgowości UMT nr konta 63 1160 2202 0000 0001 6368 9401

z dopiskiem: opłata za wydanie duplikatu KDR