Dokumenty świadczenie pielęgnacyjne

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach od 1.01.2024r.; pdf
  2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach do 31.12.2023r.; pdf
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. pdf
  4. Oświadczenie potrzebne przy zgłoszeniu do ZUS-u do ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalno-rentowego. pdf