ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na: wykonaniu i dostawie  2000 szt. plastikowych kart CR 80 z wzorem graficznym Toruńskiej Karty Dużej Rodziny, dwustronnie zadrukowanych, niespersonalizowanych zgodnie z projektem Zamawiającego na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty