ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na „zakup i sukcesywną dostawę regenerowanych, zamiennych i nowych wolnych od wad tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na stanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie oraz na usługę naprawy, regeneracji oraz czyszczenia drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na stanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ”.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty