Styczniowe wypłaty świadczeń

W dniach 24 i 25 stycznia 2017 r. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie po raz pierwszy zrealizowało wypłaty świadczeń.

We wtorek, 24 stycznia, wykonano przelewy zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłków dla opiekuna, a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W środę, 25 stycznia, zrealizowano przelewy świadczeń wychowawczych (Rodzina 500+).

Wypłaty odbyły się zgodnie z harmonogramem.

Przypominamy, że zgodnie z regulacjami ustawowymi świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+) wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który zostało przyznane świadczenie. Zgodnie z przyjętym przez nas harmonogramem przelewy ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH realizowane będą z reguły 24 DNIA MIESIĄCA, a przelewy świadczeń wychowawczych (RODZINA 500+) będą wysyłane z reguły 25 DNIA MIESIĄCA.