Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line?

Wniosek o świadczenie wychowawcze rozpatrywany jest od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy lub przez Internet.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez bankowość elektroniczną

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez empatia.mrpips.gov.pl

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez ePUAP

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez PUE ZUS

Szczegóły na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej